Lappeenrannan motti täyttyi eksyneistä sotilaista ja rintamakarkureista

Jaa kaverilleTilaa Seura
Viipurin taistelun päätyttyä kenraaliluutnantti Taavetti Laatikaisen IV armeijakunnan pääosat olivat ryhmittyneet 21.6.1944 Saimaan kanavan ja Vuoksen vesistölinjan muodostamalle tasalle. Joukkojen vetäytyminen päättyi sinne.

Useat tuhannet sotilaat olivat harhautuneina ja eksyneinä omista joukoistaan. Joukossa oli tuhansia rintamakarkureita. Suuri määrä sotilaita etsi edelleen yksiköitään suunnaten kohti taistelun ääniä tai niistä poispäin.

Tässä tilanteessa 23. kesäkuuta IV armeijakunnan esikunta antoi käskyn karkureiden pidättämisestä ja kuljettamisesta yksiköihinsä. Kaikki armeijakunnan alueella liikkuvat karkurit tuli pidättää ja estää pääsemästä kotialueelle.

Heidät ja joukostaan eksyneet sotilaat tuli mahdollisimman nopeasti palauttaa yksiköihinsä. Divisioonat ja prikaatit varmistivat omilla sotilaspoliisijoukkueillaan selustansa. Kaikki käytettävissä olevat sotapoliisimuodostelmat tuli keskittää tähän tehtävään.

Armeijakunnan 2. ja 10. sotapoliisikomppania määrättiin asettamaan armeijakunnan keskiosiin liikkuvia partioita etsimään ja pidättämään karkureita. Armeijakunnan takaraja suljettiin em. komppanioiden ja erillisen sotilaspoliisiosaston vartioilla ja partioilla. Myös liikennekomppanian (13. Liik.K) vartioilla ja partioilla oli tehtävänä karkurien pidättäminen. Asetettiin kiinteitä vartioita asemille, risteysalueille ja silloille, haravoitiin teiden välimaastoa ja tarkastettiin Saimaan saaria.

Tehtävä oli selkeä: karkurit, yksiköistään eksyneet ja muut ilman papereita kulkevat tuli pidättää ja heidät tuli toimittaa viipymättä yksikköönsä. Ne pidätetyt, joita ei voitu toimittaa suoraan yksikköihinsä tai yhtymiinsä tuli kuljettaa Lappeenrannan aseman läheisyydessä olevalle Armilan kansakoulun kokoamispaikalle. Sen oli perustanut 10. sotapoliisikomppania.

Komppania laati karkureista lyhyet ilmoitukset ja toimitti karkurit kaupunkiin käsketyille IV armeijakunnan divisioonien ja prikaatien yhtymien vastaanotto- ja opastuselimille. Muiden armeijakuntien sotilaat luovutettiin Lappeenrannassa olleelle henkilötäydennyskeskus 1:lle kuljetettavaksi edelleen omien joukkojensa yhteyteen.

Kesä–elokuun aikana ”Lappeenrannan motissa” oli 5 600 – 5 900 karkuria, eksynyttä ja myös jokunen määrä lomalaisia ja täydennysmiehiä. Käytännössä noina aikoina Lappeenranta oli saksalaisten ja suomalaisten sotilaskaupunki, josta lähes kaikki siviilit oli evakuoitu sisämaahan.

IV armeijakunnan pohjoispuolella, Vuoksen linjalla, III armeijakunta perusti oman karkureiden kokoamispaikan Käkisalmelle sekä kokoamis- ja palautuselimen Räisälään ja V armeijakunta Taavettiin.

X