Onko ADHD-diagnoosi vihje tavallista suuremmasta luovuudesta? Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö auttaa murtautumaan ulos tavanomaisen ajattelun kahleista

Jaa artikkeliLähetä vinkki
© ISTOCKPHOTO
ADHD pitäisi nähdä vahvuutena aloilla, joilla tarvitaan uutta ajattelua – ja missäpä sellaista ei tarvittaisi.

Luovuus on kykyä luoda uutta sekä kykyä ajatella ja nähdä toisin.

Luovuus on perinteisesti ollut taiteilijoihin ja nerokkaisiin tieteilijöihin liitetty ominaisuus, mutta se on viime vuosina noussut korkeaan kurssiin myös muilla elämänalueilla. Luovia ihmisiä kaivataan kaikkialla, yhteiskunnan suunnittelusta muotoiluun ja mainontaan.

Mutta mistä näitä luovia ihmisiä löytäisi? Olisiko ADHD-diagnoosi vihje tavallista suuremmasta luovuudesta?

ADHD-diagnoosi on usein yhdistetty luovuuteen. Väitetään, että monet kuuluisat taiteilijat ja tutkijat täyttäisivät ADHD-kriteerit: ajatusten harhailun, impulsiivisuuden, unohtelun ja omalaatuiset keskittymisen ongelmat.

ADHD-luovuustesti

Tehtävänä oli piirtää ”vieras hedelmä”. Oikealla ADHD-diagnoosin saaneiden piirroksia, vasemmalla ei-diagnosoitujen piirroksia. © MICHIGANIN YLIOPISTO

Kummallisia hedelmiä

Tutkimuksissa luovuuden ja ADHD:n yhteys ei kuitenkaan aina ole näkynyt selvästi. Michiganin yliopisto tuore tutkimus tekee poikkeuksen.

Tutkimuksessa oli mukana 26 ADHD-diagnoosin saanutta opiskelijaa ja 26 opiskelijaa vailla diagnoosia.

Ensimmäisessä kokeessa heitä pyydettiin piirtämään ”vieras hedelmä”, eli heidän oli kuviteltava aivan uudenlainen hedelmä. Tämän testin tulokset olivat harvinaisen selvät: ADHD-diagnoosin saaneiden hedelmät olivat todella vieraita, kun taas toisen ryhmän hedelmät muistuttivat kovasti olemassaolevia hedelmiä. Toisissa kokeissa testattiin koehenkilöiden kykyä muodostaa uudenlaisia nimiä. Tässäkin ADHD-ryhmä osoitti selvästi suurempaa luovuutta.

Tutkimusta johtaneen Holly A. Whiten mukaan ADHD näyttää auttavan ihmisiä murtautumaan ulos tavanomaisen ajattelun kahleista. Hänen mukaansa ADHD pitäisikin nähdä vahvuutena aloilla, joilla tarvitaan uutta ajattelua – ja missäpä sellaista ei tarvittaisi.

X