Uusi tutkimus lapselle lukemisen hyödyistä – Näin yhteiset lukuhetket tukevat myös vanhemmuutta

Jaa artikkeli
Yhdessä lukeminen lujittaa lapsen ja vanhemman suhdetta ja tekee yhteiselämästä helpompaa.
© iStock
Lapselle lukemista on kannustettu kautta aikojen, koska se tukee lapsen kouluvalmiutta ja akateemisia taitoja, ja auttaa ymmärtämään maailmaa.

Vanhemman ja lapsen yhteisestä lukuhetkestä voi kuitenkin olla myös toisenlaisia hyötyjä.

Lapsen ja vanhemman side lujittuu

Tuoreessa Rutgersin yliopiston tutkimuksessa keskityttiin yhdessä lukemisen psykologisiin hyötyihin. Tutkimuksessa havaittiin, että hyödyt eivät koske vain lasta, vaan vanhemmuutta yleensä.

Yhdessä lukeminen lujittaa lapsen ja vanhemman suhdetta ja tekee yhteiselämästä helpompaa.

Kyseessä on yllättäen ensimmäinen kerta kun yhdessä lukemisen vaikutusta vanhemmuuteen on selvitetty laajalla aineistolla.

Lukemisella positiivinen vaikutus myös kasvatustyyliin

Tutkimuksessa oli mukana 2165 äiti-lapsi paria 20 suuresta yhdysvaltalaisesta kaupungista. Heiltä kysyttiin kuinka usein he lukivat yksi- ja/tai 3-vuotiaille lapsilleen. Lisäksi he vastasivat kysymyksiin, jotka koskivat vanhempien lastenkasvatustyyliä ja lasten käyttäytymistä.

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös taustamuuttujia, jotka voivat vaikuttaa lastenkasvatustyyliin, kuten vanhemman masennus tai taloudelliset ongelmat.

Tulokset osoittivat, että yhdessä lukemisella oli positiivinen vaikutus kasvatustyyliin. Jos äiti luki lapselleen paljon kun tämä oli yksivuotias, äidin kasvatustyyli oli vähemmän ankara lapsen ollessa kolmevuotias kuin äideillä, jotka eivät lukeneet lapsilleen.

Vastaavasti jos äiti luki lapselleen kun tämä oli kolmevuotias, äideillä oli vähemmän kasvatusongelmia lasten ollessa viisivuotiaita.

Lapsilla vähemmän aggressiivisuutta ja yliaktiivisuutta

Lapsilleen paljon lukevat äidit raportoivat myös, että heidän lapsillaan oli vähemmän käytöshäiriöitä kuten yliaktiivisuutta tai aggressiivista käyttäytymistä.

Näin yhdessä lukeminen voi johtaa positiiviseen kierteeseen, jossa lapset käyttäytyvät paremmin, minkä vuoksi äitien ei tarvitse käyttää ankaria kasvatusmenetelmiä, mikä edelleen parantaa vanhempien ja lasten suhdetta.

X