Vapaa tahto tutkijoiden tähtäimessä – Kaksi syntyyn vaikuttavaa aivoverkostoa paikallistettu

Jaa artikkeliTilaa Seura
© iStock
Löydöksistä voi olla apua toiminnallisten neurologisten sairauksien hoitomuotojen kehittämisessä.

Turun yliopiston kokeellisen neurologian dosentti Juho Joutsa sekä Harvardin ja Vanderbiltin yliopistojen neurotieteilijät selvittivät vapaan tahdon kokemuksen syntyperää aivoissa. He tutkivat akineettisesta mutismista ja vieraan käden oireyhtymästä kärsivien potilaiden aivokuvia ja aivojen sisäisiä kytköksiä.

”Akineettisessa mutismissa potilas ei kykene tahdonalaisesti liikkumaan tai puhumaan normaalisti vaikka puheen tuotto ja raajojen liikuntakyky olisivat tallella. Vieraan käden oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa esimerkiksi toinen yläraaja alkaa elää omaa elämäänsä. Henkilö ei tunnista sitä osaksi itseään, vaikka raaja voi liikkua hyvinkin holtittomasti”, Juha Joutsa selittää.

Syitä näille sairauksille ei tunneta entuudestaan.

Tutkimustuloksesta hyötyä myös muiden sairauksien hoitoja kehitettäessä

Nyt tutkijat havaitsivat niiden paikantuvan aivoissa voimakkaasti yksittäisiin aivoverkostoihin, joiden solmukohtia olivat otsalohkon alla sijaitseva pihtipoimu ja aivojen takaosissa sijaitseva precuneus.

”Häiritsemällä näiden verkostojen toimintaa koeasetelmissa, esimerkiksi aivojen magneettistimulaatiolla, on mahdollista vaikuttaa yksilön kokemukseen vapaasta tahdosta”, Joutsa kertoo.

Tutkitut sairaudet ovat harvinaisia, mutta tuloksista voi olla hyötyä myös muiden sairauksien hoitoja kehitettäessä. Samojen verkostojen on havaittu toimivan poikkeavasti toiminnallisissa neurologisissa sairauksissa. Näistä sairauksista kärsivillä potilailla on ilman hermosoluvauriota tai muuta orgaanista syytä oireita, kuten liikehäiriöitä tai kohtausoireita. Tulokset voivat auttaa uusien hoitomuotojen kehittämisessä.

Entä liittyykö löydökseen uhkia? Voiko se mahdollistaa ihmisen vapaan tahdon peukaloimisen aivojen kautta?

”Nykytekniikalla, -tiedolla ja näköpiirissä olevalla teknisellä kehityksellä henkilön tahdon ja tekemisten muuttaminen ei ole realistista. Meillä on vähän tietoa siitä, mitkä verkostot aivoissa ovat kriittisiä vapaan tahdon kokemuksen kannalta. Siitä kukaan ei tiedä mitään, miten sitä muokattaisiin sellaiseksi kuin muokkaaja haluaa”, Juho Joutsa tiivistää.

X