Mielen vaikutusta aivoihin ja mielenterveyteen eivät ymmärrä aina ammattilaisetkaan – Näkyykö tämä psyykelääkkeidenkäytön kasvussa?

Jaa artikkeli
Aivojen ja mielen yhteys ajatellaan usein olemattomaksi, vaikka se on kiistaton, tuore tutkimus sanoo. © iStock
Maallikoilla ja koulutetuilla psykoterapeuteilla on yleisesti virheellinen käsitys aivoista ja mielensisäisten muutosten yhteydestä aivojen toimintaan, tuore amerikkalais-suomalainen tutkimus kertoo. Ajatusvinouma saattaa tutkijoiden mukaan jopa selittää lääkehoidon suurta roolia mielenterveysongelmien hoidossa.

Ajatusvirhe aivojen ja mielen välisistä yhteyksistä on tutkimusryhmän mukaan niin yleinen että se saattaa vaikuttaa jopa siihen, miten mielenterveysongelmia ymmärretään ja hoidetaan.

New Yorkin ja Yalen yliopistoissa suomalais-amerikkalaisena yhteistyönä tehty tutkimus koostui viiden kokeen sarjasta. Kokeissa selvitettiin sitä, millaisia päätelmiä ihmiset tekivät mielen ja aivojen yhteydestä erilaisissa tilanteissa.

Maallikkovastaajat uskoivat tutkijoiden mukaan jokaisessa kokeessa, että mielensisäiset muutokset tapahtuivat ilman muutoksia aivotoiminnassa. Tämä on tutkijoiden mukaan ristiriidassa sen tieteellisen näkemyksen kanssa, että mielessä ei tapahdu mitään ilman aivotoimintoja.

Tutkimuksessa ”tavallisista ihmisistä” kootut koehenkilöt uskoivat esimerkiksi, että psykoterapia ei vaikuttaisi aivoihin kuin vain osittain. Samaan aikaan he uskoivat kuitenkin, että psykoterapia saa aikaan merkittäviä henkisiä muutoksia.

Ehkä hieman yllättäen näin uskoivat myös tutkimuskokeisiin osallistuneet koulutetut psykoterapeutit. Maallikoilla tuo ajatusvinouma oli tutkijoiden mukaan silti ammattilaisia vahvempi.

”Vaikka ihmiset uskovat psykoterapian vaikuttavan ajatuksiin, tunteisiin ja käytökseen, sen ei ajatella vaikuttavan yhtäläisesti aivotoimintoihin”, tutkijatohtori ja psykologi Jussi Valtonen sanoo.

Valtonen oli mukana tekemässä tutkimusta työskennellessään New Yorkin yliopistossa.

”Virhekäsitys voi vaikuttaa sekä siihen, millaiseen hoitoon ihmiset hakeutuvat, myös siihen, millaista hoitoa mielenterveysalan ammattilaiset suosittelevat”, hän sanoo.

Lue myös: Näin psyykenlääkkeiden käyttö jakaa Suomen – Idässä suositaan masennuslääkkeitä, lännessä kirjoitetaan rauhoittavia

Saattaa vaikuttaa jopa hoitopäätöksiin

Tutkijoiden ehkä huolestuttavin tai ainakin yksi mielenkiintoisimmista johtopäätöksistä on, että mieltä ja aivoja koskeva ajatusvinouma on voinut vaikuttaa jopa yhteiskunnallisesti siihen, miten mielenterveyskäytäntöjä on painotettu. On voinut syntyä käsitys, jonka mukaan mielenterveysongelmiin kannattaisi aina vaikuttaa keskushermoston kautta.

”Ihmiset ajattelevat, että kausaalinen yhteys mielestä aivoihin on heikko”, sanoo psykologian professori Andrei Cimpian New Yorkin yliopistosta.

”Yhteiskunnallisesti tämä käsitys saattaa osaltaan selittää sitä valtavaa intoa, jolla henkistä kärsimystä on ryhdytty hoitamaan psyykenlääkkeillä, sekä sitä mittakaavaa, jolla lääkkeisiin on panostettu viime vuosikymmenet”, hän jatkaa.

Tutkijoiden mukaan se on tiedetty jo pitkään, että ihmiset eivät tapaa mieltää henkisiä tapahtumia aivotoiminnoiksi. Käsitys on vallitseva niin länsimaissa kuin muuallakin maailmassa.

Uusi tutkimus tarkentaa tavallaan tätä tietoa osoittamalla, että ihmiset ajattelevat aivojen ja mielen vaikuttavan toisiinsa vain epäsymmetrisesti. Ihmiset siis uskovat, että aivot vaikuttavat mieleen vahvemmin kuin mieli vaikuttaa aivoihin. Näin kokeessa uskoivat myös koulutetut psykoterapeutit.

Tutkimus julkaistiin Cognitive Science -tiedejulkaisussa syyskuun alussa.

Lue myös: Näin hurjasti lapsille määrätään masennuslääkkeitä – Unohtivatko suomalaislääkärit vanhat varoitukset?

X