SDP: Uskonnonopetus pois kouluista ja oppivelvollisuus toisen asteen tutkintoon asti

Jaa kaverilleTilaa Seura

SDP:n puoluehallitus esittää, että oppivelvollisuutta pidennettäisiin toisen asteen tutkinnon suorittamiseen saakka ja että uskonnonopetus lopetettaisiin kouluissa. Tämän lisäksi koulutusjärjestelmää muutettaisiin lukuisilla muilla tavoilla. Ehdotukset on kirjattu esitykseen puolueen sivistyspoliittiseksi tulevaisuusohjelmaksi.

Puoluehallituksen esityksen hyväksymisestä päättää lopullisesti SDP:n puoluekokous toukokuussa. Esityksen on valmistellut kansanedustaja Ilkka Kantolan johtama sivistystyöryhmä.

Kantola toteaa ohjelman saatetekstissä, että muutoksia ei ole tarkoitus saada aikaiseksi yhden vaalikauden aikana, vaan että SDP pyrkii toteuttamaan ohjelman tavoitteita askel kerrallaan pidemmän ajan kuluessa.

Elämäntaito uskonnon tilalle, kansalaistaidosta yhteiskunnallista oppia

Esityksessä linjataan, että oman uskonnon opettamisesta tulisi luopua kouluissa. Uskonnonopetuksen tilalle ehdotetaan kaikille yhteistä uutta oppiainetta, elämäntaitoa. Sen tavoitteena olisi kasvattaa oppilaita muodostamaan perusteltuja käsityksiä filosofisista, uskonnollisista, maailmankatsomuksellisista, eettisistä ja yhteiskunnallisista asioista. Peruskoulun edetessä elämäntaito korvautuisi filosofian ja uskontotiedon opetuksella.

Lapsia kasvatettaisiin aktiivisiksi kansalaisiksi lisäämällä heidän ymmärrystään yhteisön toimintatavoista ja pelisäännöistä. Yhteiskunnallisia tietoja opiskeltaisiin toisen uuden oppiaineen, kansalaistaidon tunneilla.

Molempien uusien oppiaineiden “toiminnallinen opetus” alkaisi jo ennen kouluikää varhaiskasvatuksessa, josta tulisi esityksen mukaan pakollista nelivuotiaille ja sitä vanhemmille alle kouluikäisille.

Myös vieraiden kielten opettaminen tulisi ohjelman mukaan aloittaa jo ennen kouluikää. Toisella luokalla aloitettaisiin jo toinen vieras kieli ja viidennellä kolmas, jonka viimeistään tulisi olla toinen kotimainen kieli. Varhaiskasvatuksessa lähtien lapsia tutustutettaisiin myös vieraisiin kulttuureihin.

Esitys korostaa myös liikunnan osuutta koulupäivässä. Varsinaisten liikuntatuntien lisäksi vaaditaan mahdollisuutta harrastaa liikuntaa jokaisena koulupäivänä esimerkiksi pitkien välituntien aikana.

Kouluyhteisöjä esitys kehittäisi niin, että eri-ikäisille oppilaille voitaisiin järjestää yhteistä opetusta, jossa vanhemmat oppilaat opettaisivat nuorempia. Kaikissa oppilaitoksissa olisi oppilas- tai opiskelijakunta. Jo varhaiskasvatuksessa lapsia harjaannutettaisiin yhteisölliseen päätöksentekoon antamalla heillä päätösvaltaa joissakin asioissa.

Oppivelvollisuus toisen asteen tutkintoon saakka

Esityksessä vaaditaan, että oppivelvollisuus päättyisi vasta, kun on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Myös korkeakoulujen aloituspaikkoja esitetään lisättäväksi. Näillä toimilla pyrittäisiin edesauttamaan esityksen tavoitetta, että suomalainen työvoima olisi vuonna 2030 maailman koulutetuinta.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen rahoitusvastuun esitys siirtäisi kunnilta valtiolle. Tällä pyrittäisiin poistamaan eri oppilaitosten välillä olevia tasoeroja. Kunnat toimisivat jatkossa palvelujen tuottajina. Koulutuksen järjestäjille asetettaisiin erilaisia tavoitteita. Elleivät tavoitteet toteutuisi, järjestäjiä rangaistaisiin taloudellisesti tai niiltä jopa evättäisiin oikeus järjestää koulutusta.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen eroa poistettaisiin kokoamalla korkeakoulutus yhtenäisiin laitoksiin, joissa koulutusta tarjottaisiin sekä tieteellisenä että ammatillisena.

———-

Päivittelin viime viikolla Demarin lyhyen uutisen pohjalta SDP:n esitystä, jonka mukaan varhaiskasvatus tulisi pakolliseksi nelivuotiaasta lähtien. Sain muutamien mutkien kautta käsiini koko esityksen puolueen sivistyspoliittiseksi ohjelmaksi, johon varhaiskasvatusehdotuskin kuuluu.

Lukaisin iltalukemisiksi koko 28 sivua kattavan esityksen. Kokosin siitä ylle vain joitakin mielestäni merkittävimpiä kohtia. Esitys pitää sisällään siinä määrin radikaaleja ajatuksia, että ihmettelen, kuinka mikään media ei ole tarttunut tähän tai ainakaan otsikoinut niin, että minä olisin huomannut.

Palaan asiaan suuremmalla paatoksella vielä myöhemmin.

———-

Lue myös:
Mikä Suomen kouluissa on vikana?
Koulupakko nelivuotiaille?

Aiheesta internetissä:
SDP:n sivistyspoliittinen tulevaisuusohjelma (pdf)

——————————–

Isän pikajuna Facebookissa: www.facebook.com/isanpikajuna

Bloggaaja Twitterissä: @jussimkorhonen

Isän pikajuna Bloglovinissa: www.bloglovin.com/blog/11750703/isan-pikajuna

Lisää Isän pikajuna Bloggerin lukulistaan käyttämällä osoitetta http://blogit.kaksplus.fi/isanpikajuna/feed

X