Tutkimus: Angry Birds haitaksi lapsen kehitykselle?

Jaa artikkeliTilaa Seura

Lapsen kielellinen kehitys saattaa hidastua, jos hän pelaa älypuhelimella tai tabletilla muita kuin oppimispelejä. Amerikkalaistutkimuksesssa havaittiin, että tällaisia pelejä kosketusnäyttölaitteilla pelaavat lapset pärjäsivät muita huonommin testeissä, joilla mitattiin kielen ymmärtämistä ja puhetta. Muuta vaikutusta kehitykseen peleillä ei havaittu olevan.

Suomalaisten ylpeydenaihe Angry Birds mainittiin esimerkkinä pelistä, jota pelaavat lapset pärjäsivät testeissä heikommin.

Tutkijat huomauttivat, että ei ole selvää, heikentääkö pelaaminen kielellistä kehitystä vai hakeutuuko pelien äärelle lapsia, joilla kehitys olisi muutenkin hitaampaa. Niin sanotuista oppimispeleistä ei vaikuttaisi tutkimuksen mukaan olevan sen enempää hyötyä kuin haittaakaan.

New Yorkilaisen Cohen Children’s Medical Centerin tutkimuksessa vertailtiin 65:n perheen alle kolmivuotiaan lapsen kehitystä.

Tutkimuksesta kertoivat verkkosivuillaan brittilehdet Daily Mail ja The Telegraph.

——–

Kerroin aikaisemmin toisesta amerikkalaistutkimuksesta, jonka mukaan varakkaampien ja koulutetumpien vanhempien lasten sanavarasto oli huimasti suurempi kuin köyhien perheiden lasten. Siinä tutkimuksessa tärkeä havainto oli, että tulokseen vaikutti eritoten se, kuinka paljon lapsille puhuttiin.

Pelaamista tutkinut Ruth Milanaik otti saman asian esille: lapselle puhuminen on paras tapa rohkaista oppimaan.

– Teknologia ei voi koskaan korvata lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, brittilehdet siteerasivat Milanaikia.

Lue myös:
Tutkimus: Tämän vuoksi rikkaiden lapset oppivat kieltä paremmin

Aiheesta internetissä:
The Telegraph: Letting children use iPads may harm language development
Daily Mail: Angry Birds ’holds toddlers back’: Children who play touch screen games score lower in verbal tests than those who don’t

 

X