Bernerin ministeriölle ei kelvannut poliitikkojen Yle-valtaa rajaava lisäys lakiesitykseen

Jaa kaverilleTilaa Seura

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk). Kuva: Eduskunta.

Yle esitti hallintoneuvoston rooliin rajausta. Lakiesitykseen se ei kelvannut. Pallo siirtyy Bernerille.

Yleisradion strategiasta päättäminen on siirtymässä yhtiön poliitikoista koostuvan hallintoneuvoston tehtäväksi. Näin tapahtuu, mikäli ehdotetut muutokset Yle-lakiin hyväksytään.

Strategiavallan on pelätty tuovan hallintoneuvoston poliitikoille mahdollisuuden puuttua Ylen sisältöihin. Erityisesti on huolettanut Ylen journalismi. Pelko on aiheellinen, sillä hallintoneuvostossa on puututtu jo nykyisen lain aikana hyvin yksityiskohtaisesti journalistisiin ratkaisuihin. Tämän osoittavat kiistatta Isän pikajunan helmikuussa julkaisemat tiedot hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjoista.

Poliitikoilla on halua ja röyhkeyttä painostaa ja muuten pyrkiä vaikuttamaan siihen, mistä asioista kerrotaan ja millä tavalla. Strategiasta päättäminen lisää mahdollisuuksia tähän.

Myös tulevaa lakiuudistusta pohjustanutta parlamentaarista työryhmää vetänyt kansanedustaja Arto Satonen (kok) otti asiasta käydyssä eduskuntakeskustelussa poliitikkojen vaikutusyritykset esiin:

– Poliitikkojen — ei edes hallintoneuvoston jäsenten — ei pidä journalistisiin ratkaisuihin puuttua. Tämä periaate on koko Yleisradion toiminnan keskeisin ajatus.

Tästä huolimatta Satosen suhtautuminen asiaan vaikuttaa olevan jokseenkin naiivi, vaikka hän tuntuukin ymmärtävän mahdolliset riskit.

– Suomessa tämä asia on niin itsestäänselvä, että johtamassani parlamentaarisessa työryhmässä siitä ei edes keskusteltu. Tästä journalistisen riippumattomuuden periaatteesta lipeäminen olisi uhka demokratian toimivuudelle, kuten valitettavat esimerkit Unkarista ja Puolasta kertovat, Satonen jatkoi.

Asia on vakava, mutta näyttää siltä, että loputon usko poliitikkojen hyvyyteen jyllää. Yle esitti liikenne- ja viestintäministeriölle viime joulukuussa antamassaan lausunnossa, että Yle-lakia koskevaan hallituksen esitykseen lisättäisiin kohta, joka vahvistaisi poliitikkojen ja journalismin välistä palomuuria.

Se ei lakia valmistelevalle liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) johtamalle ministeriölle kelvannut.

”Ohjaus ei ulotu sisältöihin”

Lakiesitysluonnoksessa hallintoneuvoston tehtäviä koskevaan kohtaan oli merkitty vain yksi virke:

”Pykälään lisätään uusi 4 kohta, jonka mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on päättää yhtiön strategiasta.”

Ylen toimitusjohtajan Lauri Kivisen allekirjoittamassa lausunnossa esitettiin kohtaan seuraavaa lisäystä:

”Hallintoneuvoston tehtäväksi on jo aiemmin määritelty uusien ja merkittävien palveluiden ennakkoarviointi. Strategiasta päättämisen siirtäminen hallintoneuvoston tehtäväksi on johdonmukainen laajennus ennakkoarviontitehtävään. Muutos vahvistaa myös eduskunnan omistajaohjausta Yleisradiossa. Eduskunnan ohjaus ei ulotu Yleisradion julkaisemiin yksittäisiin sisältöihin eikä sisällölliseen toimituspolitiikkaan, vaan niistä päättävät yhtiön hallituksen nimeämät vastaavat toimittajat.

(Korostus lisätty.)

Tätä lisäystä ei eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen tehty. Asia on siis otettu puheeksi, mutta ainakaan liikenne- ja viestintäministeriössä sitä ei haluttu huomioida.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että vaikka nykyisiin poliitikkoihin luotettaisiinkin – miksi luotettaisiin, voisi perustellusti kysyä – ei varsinkaan tulevista päättäjistä ole varmuutta. Nykyisessäkin hallintoneuvostossa on pyritty vaikuttamaan journalismiin. Entäpä jos seuraavassa vaikuttajia on enemmän? Jätetäänkö heille portti auki kirjata vaikkapa sellainen strateginen linjaus, että pääministerille varataan kerran viikossa parhaaseen katseluaikaan mahdollisuus suoraan televisiopuheeseen?

Esimerkki on tarkoituksellisen liioiteltu, mutta onko se lopulta kuitenkaan niin kaukaa haettu?

Vielä ei ole liian myöhäistä. Jos Ylen journalismin riippumattomuutta halutaan turvata, se voidaan tehdä. Hallituksen esitykseen on lisättävissä kohta, jota Yle siihen on esittänyt. Se vaatisi vain vähän halua.

Löytyykö sitä halua? Sitä sopii kysyä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä.

Lisäys 19.5.2017 klo 13.05
Hallituksen esitys Yle-lain muutoksista on tällä hetkellä valiokuntavaiheessa. Myös liikenne- ja viestintävaliokunnassa on mahdollista vaikuttaa asiaan.  Valiokuntaa johtaa perussuomalaisten kansanedustaja Ari Jalonen. Valiokunnan jäseniin kuuluu muun muassa niin ikään perussuomalaisia edustava Jari Ronkainen, joka on tunnustanut puuttuneensa hallintoneuvoston kokouksissa Ylen journalistisiin ratkaisuihin. Bernerin aloitteellisuudelle olisi tilausta.

Anne Bernerin kuva: Eduskunta.

Jaa tämä kirjoitus Facebookissa klikkaamalla tässä.

Jaa tämä kirjoitus Twitterissä klikkaamalla tässä.

*************

Isän pikajuna Facebookissa | Näin seuraat blogia Facebookissa

Bloggaaja Twitterissä | Isän pikajuna Instagramissa

X