Vaikuttaja

Professori Teppo Kröger on kollegoidensa kanssa puhunut hoivatyön ongelmista jo parikymmentä vuotta.

Hoivasta köyhä maa

Miten kotona asuvat vanhukset pärjäävät ja voivat? Professori Teppo Krögerin mielestä hoivaa tarvitsevat ikäihmiset saavat sitä yhä huonommin. Hoivaköyhyys heikentää ihmisen perusoikeuksia.

Teksti Irina Björkm…