reportaasi

Sinikka viihtyy kotonaan, mutta myöntää kaipaavansa seuraa. Raijasta hän saa viikottain mainion puhekumppanin.

Viikon hyvät päivät

Lenkkikaveri, kahviseura, suihkuttaja tai kauppa-apu. Ikääntyvä Suomi tarvitsee yhä enemmän apua ja seuraa. Maksullinen kotiapu paikkaa avun tarvetta ja tuo ihmisiä yksinasuvien koteihin.

Teksti Irin…