Valokiila

Kevään 2020 iskulause oli ”Testaa, jäljitä, eristä, hoida.” Nyt valtioneuvosto puhuu ”hybridistrategian toimintasuunnitelmantäydennyksessä tarkoitetun tason käyttöönotosta”.

Rajoituksista kapuloita koronakieleen

Kansalainen, muista tilanteenhallintaasi liittyvä aikasidonnaisuusulottuvuus! Nyt rajoituskeskustelussa v…