Toimituspäälliköltä

13.8.2020

Pelko pois – koulu ei pilaa lapsia

Menevätkö pienet koululaiset pilalle, jos heille opetetaan nyt koulujen alkaessa vaikkapa kaikkien ihmisten keskinäistä tasa-arvoisuutta, tai sitä että ihmisiä pitää kohdella sukupuolineutraalisti?

Viimeksi mainitullahan en tarkoita naiseuden, mieheyden tai kenenkään omakuv…