Heräätkö sinäkin aamuyöllä murehtimaan? Miten sen voisi välttää?

Aamuyöllä valvominen vaivaa erityisesti naisia, muttei ole harvinainen miehilläkään. Kotihoitona auttaa yleensä liikunta, rentoutuminen ja alkoholin välttäminen.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Aamuyön unettomuus on tunnollisten naisten ongelma.

Aamuyöllä valvominen vaivaa erityisesti naisia, muttei ole harvinainen miehilläkään. Kotihoitona auttaa yleensä liikunta, rentoutuminen ja alkoholin välttäminen.
Teksti: Hanna Vilo

1. Mistä aamuyön unettomuudessa on kyse?

Aamuyön unettomuus on yksi unettomuuden laji. Silloin ihminen nukahtaa suhteellisen helposti illalla, mutta herää varhain aamuyöllä eikä pysty enää nukahtamaan uudelleen tai nukahtaminen kestää.

Aamuyön unettomuudesta puhutaan myös silloin, jos herää jatkuvasti yli puoli tuntia ennen tavallista heräämisaikaa.

Tämä unettomuuden laji on unettomuusongelmista yleisin, ja sitä on erityisesti keski-ikäisillä ja ikääntyvillä.

Aamuyön unettomuus täytyy kuitenkin erottaa normaalista aamuyöllä heräämisestä. Unirytmiin kuuluu syvän ja kevyen unen jaksot, ja lähes kaikki heräilevät öisin kevyen unen aikana. Useimmat nukahtavat nopeasti uudelleen eivätkä aamulla edes muista heränneensä.

2. Minkälaisia fyysisiä syitä aamuyön unettomuuteen on?

Unettomuus johtuu monista syistä. Nuorilla unirytmi on hyvin selkeä, ja heillä syvän ja kevyen unen jaksot vaihtelevat säännöllisesti. Ikääntyessä unirytmi muuttuu epäsäännölliseksi, ja syvän unen määrä vähenee. Silloin ihminen herää entistä helpommin.

Ikääntyessä myös uni-valverytmi aikaistuu. Sen takia iäkkäät menevät usein hyvin aikaisin nukkumaan ja myös heräävät aikaisin. Jotkut voivat kokea rytmin muutoksen unettomuutena, vaikka se ei varsinaisesti sitä olekaan.

Myös erilaiset fyysiset vaivat ja kivut voivat pitää hereillä.

3. Minkälaiset psyykkiset syyt aiheuttavat aamuyön unettomuutta?

Murheet, huolet ja muut mieltä kuormittavat asiat voivat altistaa unettomuudelle. Aamuyöllä ihminen on jo yleensä nukkunut muutamia tunteja, jolloin suurin univaje on täytetty. Kun stressaantunut ihminen havahtuu hereille aamuyöstä, huolet ja murheet voivat alkaa pyöriä mielessä, minkä seurauksena vireystaso nousee.

Kun suurin väsymys on jo ohi, nukahtaminen uudelleen ei enää onnistukaan. Työikäiset taas voivat pohtia töihin liittyviä stressaavia asioita. Jos tiedossa on stressaava päivä töissä tai aikainen herätys, ihminen alkaa usein henkisesti valmistautua siihen jo aamuyöllä.

4. Minkälaiset elämäntapatekijät altistavat aamuyön unettomuudelle?

Runsas alkoholin käyttö altistaa uniongelmille. Illalla nautittu alkoholi voi auttaa nukahtamaan, mutta myöhemmin yön aikana se voi heikentää unen laatua ja määrää.

Myös tupakointi aiheuttaa monenlaista haittaa elimistössä heikentäen unenlaatua ja lisäten yöllisiä heräämisiä. Lisäksi liikunnan puute heikentää unta.

5. Miten aamuyön unettomuutta hoidetaan lääkkeettömästi?

Aamuyön unettomuutta hoidetaan kuten muitakin unihäiriöitä eli selvittämällä yksilöllisesti unettomuuden syyt. Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tutkitaan, mitkä asiat laukaisevat unettomuuden.

Jos unettomuus on alkanut äkillisesti, taustalla on yleensä jokin stressitekijä. Jos unettomuus on jatkunut pitkään, täytyy tutkia, onko taustalla jokin sairaus tai mielialaan liittyvä ongelma.

Pitkäkestoisen unettomuuden taustalla on monia tekijöitä. Unettomuuden hoito kannattaa aloittaa unen huoltoon liittyvien perusasioiden läpikäymisellä. Se voi tarkoittaa alkoholin ja kofeiinin käytön vähentämistä tai liikunnan lisäämistä.

On tärkeää löytää keinoja, joilla voi hakea ratkaisuja mieltä vaivaaviin asioihin tai stressitekijöihin. Erilaiset rentoutus- ja mindfulness-harjoitukset auttavat vähentämään unettomuuteen usein liittyvää ylivireyttä.

6. Miten lääkkeiden käyttö vaikuttaa aamuyön unettomuuteen?

Monet lääkkeet saattavat aiheuttaa sivuvaikutuksena unettomuutta. Jos tuntuu, että aamuyön unettomuus johtuu jostakin lääkkeestä, asia kannattaa ottaa puheeksi hoitavan lääkärin kanssa.

Myös unilääkkeet ja varsinkin niiden virheellinen käyttö voivat aiheuttaa unettomuutta tai sen pahenemista. Unilääkkeet pitäisi ottaa aina illalla ennen nukkumaanmenoa. Unilääke vaikuttaa sitä haitallisemmin seuraavan päivän vireystasoon, mitä myöhemmin se otetaan, siksi sitä ei saisi ottaa vasta aamuyöllä. Aamuyöllä otettu lääke heikentää seuraavan päivän toimintakykyä ja esimerkiksi autolla ajoa.

Unilääkkeiden käyttäminen liian pitkään saattaa myös aiheuttaa unettomuutta, sillä elimistö ehtii tottua lääkkeen vaikutuksiin. Kun lääkkeen vaikutus aamuyöllä loppuu, ihminen on alttiimpi heräämään ja valvomaan kuin ilman lääkettä.

7. Mitkä sairaudet tai vaivat voivat aiheuttaa aamuyön unettomuutta?

Tavallisia unettomuutta aiheuttavia sairauksia ovat hoitamattomat tai huonossa hoitotasapainossa olevat sydän- ja verisuonisairaudet sekä hengitystiesairaudet, joihin liittyy hengenahdistusta.

Psyykkisistä häiriöistä masennus, ahdistus ja päihdeongelmat aiheuttavat eniten unettomuutta. Lisäksi unettomuus voi olla oire jostakin muusta unihäiriöstä, kuten uniapneasta.

Unettomuus liittyy hyvin usein naisilla vaihdevuosiin ja miehillä eturauhasvaivoihin. Kuumat aallot herättävät usein yöllä, minkä lisäksi hormonimuutokset saattavat muuttaa unen kevyemmäksi. Eturauhasvaivat taas aiheuttavat monta vessakäyntiä yössä, minkä takia uni on rikkonaista.

8. Minkälaiset ihmiset kärsivät aamuyön unettomuudesta?

Unettomuus on naisilla kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä. Unettomuutta on erityisesti niillä, joilla muutenkin on paljon erilaisia sairauksia, henkistä kuormitusta tai psyykkisiä häiriöitä.

Unettomuutta esiintyy usein myös haastavissa elämäntilanteissa, kuten työkuormituksen, työttömyyden tai taloudellisten ongelmien aikana.

Luonteenpiirteistä ylitunnollisuus sekä huolestumis- ja jännitystaipumus saattavat altistaa unettomuudelle.

9. Minkälaisia vaikutuksia aamuyön unettomuudella on toimintakykyyn?

Lyhytkestoisesta unettomuudesta seuraa usein mielialan ja keskittymiskyvyn laskua, ärtyneisyyttä ja alakuloisuutta. Ihminen kokee elämänlaatunsa ja tyytyväisyytensä heikentyneen.

Pitkäkestoinen unettomuus voi taas altistaa masennukselle, ahdistukselle tai fyysisille sairauksille.

10. Milloin unettomuuteen kannattaa hakea apua?

Kun omat keinot unettomuuden hoitoon eivät riitä, kannattaa varata aika lääkäriin. Lääkäri voi selvittää, liittyykö vaiva johonkin sairauteen vai muihin tekijöihin sekä ohjata sopivaan hoitomuotoon.

Monissa työterveyshuolloissa on unettomuuden hoitoon ryhmiä, joilla voidaan eri menetelmien avulla lääkkeettömästi parantaa nukkumista.

Asiantuntijana unihäiriöihin perehtynyt erikoispsykologi Heli Järnefelt, Työterveyslaitos.

X