Tapamme tehdä kotitöitä poikkeavat toisistaan.
(Päivitetty: )
Teksti:
Kari Kiianmaa

Kysymys

Minulla on hankalat välit ulkomaalaisen miniäni kanssa. Tapamme tehdä kotitöitä ja hoitaa lapsia poikkeavat suuresti toisistaan. Hän ei halua ottaa lainkaan apua tai neuvoja vastaan. Mitä tehdä?

Kylmät välit

VASTAUS

Perhe-elämässä on suurta vaihtelua eri kulttuurien välillä. Maamme sisälläkin näkyy juopa idän ja lännen kulttuurien tavoissa hoitaa kotia.

Ajattelemme helposti, että meidän tapamme on oikea ja joku toinen tapa väärä tai huonompi. Nuorempi sukupolvi, joka on perustanut oman perheensä ja elää sen elämää, on herkkä vaistoamaan vanhemman sukupolven arvostelevan äänen.

Sen vuoksi se ei ota vastaan neuvoja ja ohjeita. Itsenäinen asioiden tekeminen on myös nuoren sukupolven vahvuus. Kun se tekee asiat omalla tavallaan, se vahvistaa ydinperhettään.

Isovanhempien ei siten kannata tyrkyttää apuaan, mutta olla käytettävissä, kun heitä pyydetään apuun.

Tee edes nämä!

  • Tutustu miniääsi ja pyydä häntä kertomaan itsestään. Asetu hänen asemaansa.

  • Kerro, että autat heidän perhettään mielelläsi tarvittaessa.

  • Tee asioita, jotka ovat sinulle merkitseviä ja rakkaita.

X