Ikä ei ole este liikkumiselle – Kun mieli voi hyvin, se heijastuu myös itsetuntoon: ”Mielen hyvinvointi ja vapaa-ajan aktiivisuus kulkevat käsi kädessä”

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Liikunta
© iStock
Liikuntaharrastuksesta löydetty sisäinen motivaatio ja usko omiin kykyihin lisäävät liikuntaharrastamisen jatkuvuutta, todetaan Jyväskylän yliopiston tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Jyväskylän yliopiston uusi väitöstutkimus tuo esille psykologisia tekijöitä, jotka edistävät keski-ikäisten ja ikääntyneiden liikunta-aktiivisuutta. Mielen hyvinvointi keski-iässä on tunnetusti merkittävä voimavara monilla elämän osa-alueilla, kuten työelämässä ja sosiaalisessa elämässä.

”Havaitsin, että mielen hyvinvointi on voimavara myös vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden ylläpitämisessä”, tohtorikoulutettava Tiia Kekäläinen kertoo.

Omaa aktiivisuutta voi edistää

Vapaa-ajan aktiviteetteihin, kuten liikuntalajeihin, matkailuun, kulttuuriin ja luoviin harrastuksiin panostavat keski-ikäiset ja ikääntyneet arvioivat mielensä hyvinvoinnin ja terveytensä paremmaksi verrattuna vähemmän vastaaviin aktiviteetteihin osallistuviin ikätovereihinsa

”Mielen hyvinvointi ja vapaa-ajan aktiivisuus näyttävätkin kulkevan käsi kädessä. Omaa aktiivisuutta voisi siis lähteä edistämään kiinnittämällä ensin huomiota siihen, ovatko hyvinvointia tukevat perusasiat kunnossa. Näihin kuuluvat esimerkiksi terveelliset elämäntavat, sosiaalisten suhteiden ylläpito ja riittävä lepo”, Tiia Kekäläinen pohtii.

Ikääntyneiden elämänhallinnan tunne kasvoi

Tutkimuksessa aiemmin vähäisesti liikuntaa harrastaneet ikääntyneet osallistuivat yhdeksän kuukauden ajan säännöllisesti ohjattuun voimaharjoitteluun. Tuloksena oli, että fyysisten hyötyjen ohessa myös heidän elämänhallinnan tunteensa kasvoi.

He alkoivat myös nauttia harjoittelusta. Sitä kuvastava sisäinen motivaatio sekä lisääntynyt usko omiin kykyihin harrastaa liikuntaa ennustivat harjoittelun jatkamista myös tutkimuksen jälkeen.

”Itselle mieluisen liikuntamuodon löytäminen ja sopivan tasoinen harjoittelu, joka lisää itseluottamusta, ovat avainasemassa uuden liikuntaharrastuksen ylläpitämisessä”, Tiia Kekäläinen sanoo.

X