Miesten väitetään puhuvan suorempaan kuin naiset, mutta onko se vain harhaluulo?

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Miehen suorapuheisuus
© ISTOCKPHOTO
Sanotaan, että miehet kertovat asiat suoraan, kun taas naiset saattavat heitellä piilomerkityksiä ja sanoa yhtä, vaikka he tarkoittaisivat toista.

Vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo lisääntyy, kulttuuriset normit määrittävät yhä sitä, millaiset puhetavat ovat miehille ja naisille sopivia. Suoraan puhuminen on sallitumpaa miehille, kun taas salamyhkäistä tai epäsuoraa viestintää pidetään feminiinisenä.

Myös luonteella ja elämän aikana omaksutuilla ilmaisutyyleillä on merkitystä, mistä syystä törmäämme yhtä lailla suoraan puhuviin naisiin kuin piilomerkityksiä viljeleviin tai varovaisesti itseään ilmaiseviin miehiinkin.

Taipumus puhua suoraan on yhteydessä asioihin, joista kulloinkin puhutaan. Eivät miehetkään puhu välttämättä suoraan esimerkiksi henkilökohtaisista ongelmistaan tai terveydestään, vaan vain yleisemmistä aiheista.

Suoruus voi tilanteesta riippuen olla tyhmyyttä, moukkamaisuutta tai rohkeutta, mutta ennen kaikkea se liittyy valtaan.

Mitä enemmän ihmisellä on esimerkiksi taloudellista tai sukupuoleen liittyvää valtaa, sitä helpompaa hänen on sanoa asiat suoraan. Hänen ei tarvitse miellyttää muita, eikä pelätä omien sanojensa seurauksia.

Joskus suoruus liittyy luovuuteen – luovaa ajattelua kun eivät sido normit.

Epävarmuutta tai mustasukkaisuutta?

Joillakin ihmisillä on taipumus sanoa yhtä ja tarkoittaa toista. Tämän taustalta voi löytyä esimerkiksi epävarmuutta. Henkilö saattaa myös pyrkiä antamaan itsestään parempaa kuvaa välttämällä negatiivisista asioista puhumista, tai pettää itseään ajattelemalla, että asiat ovat hyvin, vaikka eivät olisikaan.

Jos henkilöllä on vahva taipumus piilomerkitysten heittelyyn, hän saattaa etsiä niitä myös muiden puheista.

Joskus taipumus piilomerkitysten etsimiseen liittyy psyykkiseen epävakauteen. Vainoharhaisesti mustasukkainen etsii jatkuvasti asioita, eleitä ja ilmeitä, joita ei ole olemassakaan.

Tunteilleen vastakaikua toivoen myös rakastunut etsii piilomerkityksiä ja löytää niitä sieltäkin, missä niitä ei ole.

Ajatusten lukeminen ei onnistu loputtomiin

Osaltaan ilmaisutavat liittyvät ihmisten väliseen ymmärrykseen. Parisuhteessa suoruuden välttelyn taustalla voi olla se, että henkilö toivoisi toisen ymmärtävän häntä myös ilman asioiden avointa käsittelyä – suoruus kun voisi rikkoa suhdetta kannattelevan yhteyden.

Ajan myötä tämä oletus johtaa kuitenkin yleensä ongelmiin, sillä ajatusten lukeminen ei onnistu parhaissakaan suhteissa loputtomiin.

Myös ilmaisutapojen yhteensopivuus on tärkeää. Jos parisuhteesta löytyy suoraan puhuja ja itseilmaisun välttelijä, yhteiselo tuskin sujuu täysin saumattomasti.

Asiantuntijana psykoterapeutti Sanna Aulankoski.

Miehet puhuvat suoraan

© ANSSI KERÄNEN

Asiantuntijan vinkit

1. Joskus ”sanon yhtä, tarkoitan toista” -tyylikin toimii.

Jos tämän tyylin taustalla on hienotunteisuus, siitä ei välttämättä tarvitse opetella pois. Tällöin kaivataan lähinnä tilannetajua: harjoittele erottamaan, missä tilanteissa suoruus toimii ja missä ei.

2. Itseilmaisua voi opetella

Suoruuden sijaan on usein parempi opetella omien ajatusten ja tunteiden jämäkkä utta ystävällistä ilmaisua. Tämä taito on tarpeen niin töissä kuin kotonakin.

3. Huumorin, leikin ja luovuuden merkitys kannattaa muistaa.

Elämä käy tylsäksi, jos kaikki pelkistyy vain suoraan ilmaisuun. Jo sanojen monimielisyys ja ihmisten taipumus tulkita niitä eri tavoin takaa sen, ettei suoraan puhuminen aina ole edes mahdollista.

X