Parisuhde puntarissa – Miksi moni nainen valitsee isänsä kaltaisen kumppanin?

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Isä ja tytär
© iStockphoto
Moni vannoo, ettei koskaan valitse isänsä kaltaista kumppania – onko kyse kuitenkin naisille tyypillisestä tiedostamattomasta taipumuksesta?

Naiset eivät automaattisesti valitse isänsä kaltaista kumppania, mutta tässä stereotypiassa on kyllä totuuspohjaa.

Kuitenkaan naiset, jotka valitsevat isänsä kaltaisen miehen, eivät yleensä tunnista sellaista hakeneensa.

Ihmisten valintoihin vaikuttavat tuttuuden tunteet, joiden taustalla ovat lapsuuden ja nuoruuden kokemukset.

Tuttuuden tunne saattaa syntyä vastaavanlaisista käyttäytymismalleista, joita omalla isällä on ollut. Tällöin herää tuntemus siitä, miten tällaisen ihmisen seurassa voi käyttäytyä ja mitä häneltä voi odottaa. Tämä tuntuu usein helppoutena olla toisen seurassa.

Stereotypian juuret juontavat entisiin aikoihin. Vielä viime vuosisadalla kulttuurissamme oli perinne, että isän piti hyväksyä tyttärensä puoliso. Tyttären kättä pyytävistä kosijoista isät luonnollisesti valitsivat juuri sen itsensä kaltaisen miehen.

Tiedostamaton valinta

Isän suhde tyttäreen vaikuttaa aina tyttären parisuhteisiin, vaikka puolisovalinnan taustalla on monia muitakin yksilöllisiä seikkoja.

Jotkut tekevät valintansa järkisyiden ja toiset fyysisen vetovoiman perusteella. Kolmannet valitsevat tunteen pohjalta ja neljännet aivan muista syistä.

Mukana on myös paljon sattumaa, kenet sattuu kohtaamaan missäkin tilanteessa. Joskus nainen valitsee tietoisesti mahdollisimman erilaisen miehen isäänsä verrattuna.

Tällä stereotypialla on usein negatiivinen sävy, mutta sen voidaan ajatella olevan myös hyvä asia.
Jos isäsuhde on ollut hyvä ja isä on arvostanut tytärtään, voi isän kaltainen puoliso olla juuri oikea valinta.

Isä–tytär-suhde vaikuttaa

Omaa isä–tytär-suhdettaan kannattaa selvittää pohtimalla lapsuuttaan ja nuoruuttaan sekä isän suhdetta äitiin, sillä kotona opitut mallit kulkevat helposti mukana omaan parisuhteeseen.

Hyvä isä–tytär-suhde antaa pohjan tyttären itseluottamuksen kehittymiselle sekä kokemuksen siitä, miten miehet suhtautuvat naisiin.

Käsittelemättä jäänyt tai haasteelliseksi koettu isä–tytär-suhde saattaakin pahimmassa tapauksessa sabotoida suhteita aikuisena tai ajaa kerta toisensa jälkeen huonoon suhteeseen. Oman isä–tytär-suhteen käsittely voi kuitenkin auttaa muuttamaan suhdetta itseen myönteisemmäksi sekä auttaa kasvamaan omissa lähi- ja parisuhteissaan.

Asiantuntijana Naistenkartanon toiminnanjohtaja, VTL Helena Palojärvi.

Kumppanin valinta

© ANSSI KERÄNEN

Haluatko pohtia lisää oman puolisosi valintaa?

1. Tutustu itseesi

Parisuhde kuvaa aina myös suhdetta itseen. Kun oma minäkuva ja suhde itseen muuttuu, muuttuu myös parisuhde. Kun tutustuu itseensä sekä omiin tarpeisiinsa, osaa tehdä aiempaa parempia valintoja.

Nuorena valintoihin vaikuttavat usein vielä vanhempien odotukset ja hyväksynnän hakeminen. Myöhemmin minäkuvan selkiydyttyä valinnat ovat enemmän omaehtoisia.

2. Tutkaile isä–tytär-suhdettasi

Isä–tytär-suhdettaan on tärkeää pohtia, jotta voi ymmärtää omaa naiseuttaan ja kasvaa naisena.

3. Pohdi suvun parisuhdeasioita

Jos isä ja äiti ovat vielä elossa, voi heiltä yrittää kysyä oman suvun parisuhdeasioista, mutta kysymysten on syytä olla positiivisia – ihmiset kun ovat toimintamahdollisuuksien suhteen myös aikaansa sidottuja. Naistenkartanon NOVAT-vertaistukiryhmissä voi pohtia isä–tytär-suhdettaan.

X