Äijät, ladulle! Kestävyyskunto on hyödyksi aivoille

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Mies hiihtää.
Hiihto parantaa kestävyyskuntoa. © Colourbox
Tuore tutkimus löysi yhteyden kestävyyskunnon ja miesten aivoterveyden välillä.
Mies hiihtää.

Hiihto parantaa kestävyyskuntoa. © Colourbox

Äskettäin julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan hyvä kestävyyskunto vaikuttaa positiivisesti aivojen harmaan aineen kokonaistilavuuteen miehillä, joilla on kohonnut muistisairauden riski. Aivojen harmaa aine vaikuttaa muun muassa muistiin, päätöksentekoon ja asioiden suunnitteluun. Lisäksi sillä on tärkeä rooli liikkumisen säätelyssä.

Tutkittavana oli 68 noin 70-vuotiasta miestä ja naista. Kestävyyskuntoa mitattiin polkupyöräergometrilla. Se selvittää sydän- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä eli juurikin tuota kestävyyskuntoa. Aivojen tilavuutta mitattiin rakenteellisella magneettikuvauksella. Kestävyyskunnon yhteyttä tarkasteltiin kaikkiaan kahdeksan eri aivorakenteen tilavuuteen. Näistä kestävyyskunto oli yhteydessä aivokuoren harmaan aineen tilavuuteen ja harmaan aineen kokonaistilavuuteen miehillä. Yhteys säilyi myös sen jälkeen, kun keskeiset sekoittavat tekijät eli ikä, koulutus, tyypin 2 diabetes, systolinen verenpaine ja kokonaiskolesteroli otettiin huomioon. Vastaavia yhteyksiä ei kuitenkaan havaittu naisilla.

– Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kestävyyskunnosta huolehtiminen saattaa olla erityisen hyödyllistä ikääntyvien miesten aivoterveyden kannalta, toteaa artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, tutkija Heikki Pentikäinen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.

Kestävyyskunto paranee hiihtämällä

Koska tutkittavien määrä oli kuitenkin suhteellisen pieni, löydökset pitää tutkijan mukaan vielä varmistaa isommissa tutkimusaineistoissa. Kestävyyskunnon yhteydet aivojen rakenteisiin ja toimintoihin tunnetaan silti vielä puutteellisesti. Nyt julkaistu tutkimus tuotti uutta tietoa kestävyyskunnon merkityksestä aivoterveydelle ja antoi viitteitä siitä, että kestävyyskunnon yhteys aivorakenteisiin voi olla erilainen miehillä ja naisilla.

Jokainen voi parantaa omaa kestävyyskuntoaan harrastamalla aerobista liikuntaa. Hyviä lajeja ovat esimerkiksi pyöräily, uinti, hiihto, juoksu, soutu, squash ja tehokävely.

Tutkimus oli osa laajaa väestöpohjaista FINGER-tutkimusta, jossa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Itä-Suomen, Helsingin ja Oulun yliopistot. Sen päätarkoituksena on saada selville, voidaanko monipuolisella elintapaohjelmalla ehkäistä muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemistä ikääntyvässä väestössä. Tutkimuksen osallistujat on koottu Kansanterveyslaitoksen väestötutkimuksiin aiemmin osallistuneista henkilöistä, joiden riski sairastua muistisairauksiin on kohonnut. He olivat tutkimuksen aloittaessaan 60–77-vuotiaita. Kokonaisuudessaan tutkimuksessa on noin 1 200 osallistujaa. Tutkimusta tehdään kuudella eri paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Turussa ja Vantaalla.

 

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Age and Ageing -lehdessä.

 

Lähde: Itä-Suomen yliopisto.

 

Lue lisää aivoterveydestä:

Näin pidät huolta aivoistasi.

Ehkäise muistisairautta.

Kotilääkäri: Pidä muisti kirkkaana.

 

X