Masennuslääkkeet lisäävät Alzheimer-potilaiden riskiä saada päävammoja

Jaa artikkeliTilaa Seura
Tutkimuksen mukaan Alzheimer-potilaiden masennuslääkkeiden käyttö lisäsi päävammoja. © COLOURBOX
Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että Alzheimerin tautia sairastavilla masennuslääkkeiden käyttöön liittyy suurentunut riski saada pään vammoja ja traumaattisia aivovammoja.

Juuri julkaistussa Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että Alzheimerin tautia sairastavilla masennuslääkkeiden käyttöön liittyy suurentunut riski saada pään vammoja ja traumaattisia aivovammoja.

Yhteyttä pään vammoihin ei ole ennen tutkittu, vaikka masennuslääkkeiden käytöllä on aiemmin havaittu yhteys suurentuneeseen kaatumisen sekä lonkkamurtumien riskiin. Tämän valossa ei ollut yllätys, että masennuslääkkeillä on yhteys myös päänvammoihin.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Alzheimer’s Research & Therapy -lehdessä.

Iäkkäät riskiryhmää

Tutkimuksen mukaan masennuslääkkeiden käyttö lisäsi päävammojen riskiä erityisesti lääkityksen alkuvaiheessa, ensimmäisten 30 päivän aikana. Alttius näkyi kuitenkin tätä pidempään, jopa kaksi vuotta lääkityksen aloituksesta.

”Tulos antaa aihetta huoleen, sillä masennuslääkkeiden käyttö on hyvin yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla ja niitä on pidetty turvallisempina lääkkeinä kuin vaikkapa bentsodiatsepiinejä, kertoo tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja”, dosentti Heidi Taipale Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta.

Iäkkäillä pään vammat ovat yleisempiä kuin nuoremmilla, ja ne johtuvat yleensä kaatumisesta.

”Tutkimusjoukko koostui Alzheimerin tautia sairastavista iäkkäistä, mutta on oletettavaa, että riski voidaan havaita myös tautia sairastamattomilla iäkkäillä. Tätä tullaan selvittämään jatkotutkimuksissa”, Heidi Taipale sanoo.

 

Tutkimus oli osa valtakunnallista, rekisteriaineistoon perustuvaa Itä-Suomen yliopiston MEDALZ-tutkimusta, jossa seurattiin vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneita suomalaisia. Tähän tutkimukseen otettiin mukaan 10 910 masennuslääkkeiden käyttäjää ja 21 820 näitä lääkkeitä käyttämätöntä vertailuhenkilöä, jotka kaikki sairastivat Alzheimerin tautia.

Lue myös:

Dementiaa aiheuttavan Alzheimerin salaisuus murtuu vähitellen

X