Mikä avuksi, kun kuuloni heikkenee?

Kuulo heikkenee iän myötä lähes kaikilla. Kuulemiseen on monia apukeinoja, kunhan ensin tiedostaa ongelman ja myöntää sen itselleen.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Kuulo heikkenee iän myötä lähes kaikilla. Kuulemiseen on monia apukeinoja, kunhan ensin tiedostaa ongelman ja myöntää sen itselleen.
Teksti: Tiina Laaninen

1. Mistä tietää, että oma kuulo on hyvä?

Arkielämän tilanteista. Kuuloa voi sanoa hyväksi, jos oma arki sujuu pinnistelemättä ilman apuvälineitä eikä kanssapuhujilta tarvitse yleensä kysellä, mitä sanoitkaan tai pyytää puhumaan äänekkäämmin.

 

2. Mistä syistä kuulo voi heikentyä?

Kuulo heikkenee iän myötä lähes kaikilla: toisilla heikkeneminen alkaa jo viisissäkymmenissä, toisilla vasta myöhemmin. Tähän vaikuttavat muun muassa perintötekijät ja se, onko työympäristö ollut meluinen.

Eläkeläisistä joka kolmannella arvioidaan olevan jonkin asteinen kuulon alenema, ja suurimmalla osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Iän myötä heikkenevää kuuloa kutsukaan ikäkuuloksi.

Kuuloa voivat heikentää myös melu tai päähän kohdistuvat vammat. Kuulovikoja voi olla myös lapsilla ja nuorilla.

Heikentynyt kuulo ei yleensä parane. Aistielinperäiset niin kutsutut sisäkorvaviat eivät parane koskaan. Näihin kuuluvat meluvammat, ikäkuulo ja valtaosa kuulovammoista. Jotkin harvinaiset kuuloviat saattavat johtua muun muassa kuuloluiden muutoksista, ja silloin niitä voi olla mahdollista auttaa leikkauksella.

 

3. Miten ikäkuuloon liittyvät kuulo-ongelmat tunnistaa?

Ikäkuulolle on tyypillistä, että kuulo heikkenee aluksi korkeilta taajuuksilta, jolloin vaikkapa heinäsirkkojen äänen tai pikkulintujen laulun kuuleminen voi käydä mahdottomaksi. Pikku hiljaa kuulovaikeudet voivat hiipiä myös puhetilanteisiin. Tämä johtuu sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumisesta, eikä sitä voida parantaa lääkkeillä eikä leikkauksella.

Ikään liittyvälle huonokuuloisuudelle luonteenomaista ovat sanojen erotteluvaikeudet. Henkilö saattaa kuulla puheen, mutta ei saa yksittäisistä sanoista selvää.

Vaikeudet aiheutuvat siitä, että vokaalit kuuluvat voimakkaampina kuin konsonantit. Tällöin äänteet sekoittuvat ja alkavat muistuttaa toisiaan tai jäävät kokonaan kuulumatta. Tällaisessa tapauksessa on vaikea erottaa toisistaan sellaisia sanoja kuin esimerkiksi tappi, tatti ja patti. Tämä vaikeuttaa keskustelun seuraamista ja voi johtaa väärinymmärryksiin.

Toisinaan kuulon heikkenemistä ei ole helppo myöntää. Tällöin voi tuntua, että toiset puhuvat liian hiljaa tai epäselvästi. Jotkut alistuvat tilanteeseen todeten: vanhuus ei tule yksin. Monenlaista apua on kuitenkin olemassa. Oman aktiivisuden lisäksi läheisten tuki on tärkeää esimerkiksi kuulokojeen käytön aloittamisessa.

 

4. Milloin on syytä hakeutua lääkäriin?

Sitten kun tuntee, ettei pärjää arkielämässään kuulollaan tai perhepiiri tai työtoverit huomauttelevat kuulovaikeuksista.

Kuulo voidaan tutkia kuulontutkimuksella terveyskeskuksessa, yksityisellä lääkäriasemalla tai sairaalassa. Tarkemmat tutkimukset, kuten sanojen erottelukyvyn tutkimukset, tehdään yleensä sairaalassa.

 

5. Millaisia apuvälineitä on olemassa?

Ensisijainen kuulemisen apuväline on kuulokoje. Se on kuin pieni tietokone, joka ottaa vastaan kuuluvan äänen ja käsittelee ja vahvistaa sitä siihen asetettujen säätöjen mukaan.

Kuulokoje säädetään aina kojeen käyttäjälle henkilökohtaisesti hänen kuulokäyränsä mukaan. Koje myös vaientaa liian voimakkaita ääniä tai ympäristön melua.

Mikäli kuulokoje ei tuo tarpeellista apua kuulemiseen, arvioidaan muiden laitteiden tarve siinä sairaalassa, josta kuulokoje on saatu.

Apuvälineitä on saatavilla esimerkiksi ovikellon tai palovaroittimen havaitsemiseen. Television kuuntelua varten on induktiosilmukoita, joiden avulla television kuuntelu kuulokojeella on vielä selvempää.

Matkapuhelimen kuunteluun on saatavissa kuulokojekohtaisia streamereitä, jotka siirtävät puhelun puhelimesta kuultavaksi kuulokojeissa. On myös täristinherätyskelloja ja etäkuuntelumikrofoneja. Huonon kuulon kanssa ei siis kannata sinnitellä yksin, vaan hakea apua, sillä apuvälineitä on varsin monia.

 

6. Mistä johtuu, että huonokuuloinen voi kuulla kahden kesken keskustellen hyvin toisen puheen, mutta ryhmässä keskustelu ja puheen kuuleminen voi olla paljon hankalampaa?

Taustahäly ja tilan kaikuisuus ovat huonokuuloiselle tai kuulokojeen käyttäjälle hankalia tilanteita, jotka heikentävät puheesta selvän saantia. Usein on vaikea tai mahdoton kuunnella myös useaa puhujaa yhtä aikaa.

 

7. Kannattaako omaa puhetta korottaa, kun puhuu huonokuuloisen kanssa?

Huonokuuloisen tai kuulokojetta käyttävän henkilön kanssa täytyy puhua kasvokkain ja selkeästi. Kuulokojeeseen ei saa huutaa.

Heikosti kuulevaan kannattaa ottaa ennen varsinaista keskustelua kontakti mainitsemalla hänen nimensä ääneen tai vaikka koskettamalla olkapäähän. Kun toinen on havahtunut, voi aloittaa puhumisen.

Parhaiten huonokuuloinen saa selvää hiljaisessa tilanteessa yhdestä puhujasta kerrallaan niin, että puhujan kasvot näkyvät. Kannattaa puhua rauhallisesti ja selkeästi. Puheenvuorojen liian nopeaa vaihtamista kannattaa välttää.

 

8. Miten korvia voi suojata, jotta kuulo ei heikkenisi?

Kuulon heikkenemistä ei voi kokonaan estää, mutta kuuloa kannattaa suojata, jotta se säilyisi mahdollisimman hyvänä. Jos työpaikalla suositellaan työsuojelulainsäädännön mukaan melusuojausta, työpaikalla on silloin mitattu melutasoja, joilta täytyy suojautua.

Vapaa-ajalla on hyvä muistaa suojautua kovaäänisiltä laitteilta, kuten moottorisahalta tai ruohonleikkurin ääneltä. Myös äänekkäissä konserteissa kuulonsuojaus on paikallaan esimerkiksi kuulonsuojaustulpilla. Kuulonsuojaustulppia saa apteekeista, ja kuppikuulonsuojaimia alan liikkeistä. Kuulonsuojaimien täytyy olla sopivia ja tiiviitä korvaan.

 

9. Kuinka suuri rasite meluava työ on kuulolle?

Työsuojelulainsäädäntö antaa asiasta hyvät ohjeet. Toiset henkilöt ovat toisia herkempiä saamaan kuulovaurioita melutöissä. Tätä varten melutöissä työntekijöiden kuuloa seurataan säännöllisesti.

Vaikka henkilö ei olisikaan kovin herkkä meluvammoille, täytyy kuulonsuojaus hoitaa annettujen ohjeiden mukaan. Jos henkilö todetaan herkäksi meluvammoille, hän voi joutua vaihtamaan työpaikkaa tai ammattia.

10. Voiko korvatulehduskierre heikentää lapsen kuuloa?

Korvatulehduksista tulee erittäin harvoin nykyisellä hyvällä hoidolla kuulovikoja lapsille. Kuulo saattaa väliaikaisesti heiketä korvatulehduksen tai liimakorvan vuoksi, mutta yleensä kuulo palautuu eritteen poistuttua välikorvasta.

Mikäli lapsen kuulo tuntuu heikolta vielä tulehduksen parannuttua, kannattaa hänet viedä korvalääkärin tutkimukseen.

Asiantuntijana korvalääkäri, audiologi Sari Mykkänen Tays Kuulokeskus. Lähteenä myös www.kuuloliitto.fi

X