Tutkimus: Kuorolaulu harrastuksena edistää terveyttä ja hyvinvointia

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Kuorossa aivot pääsevät töihin, ja samalla laulaja tapaa ystäviään. © istock
Kuorossa aivot pääsevät töihin, ja samalla laulaja tapaa ystäviään. © istock
Kuorolaulu edistää terveyttä. Varsinkin ikäihmiselle sosiaaliset ja kognitiiviset hyödyt ovat merkittäviä.

Kuorolaulu, kuten muutkin harrastukset, kannattaa. Sosiaalinen aktiivisuus on tutkitusti yhteydessä parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Erityisesti kulttuuriharrastukset sekä kerho- ja yhdistystoiminta lisäävät myös todennäköisyyttä jatkaa työskentelyä eläkeiän jälkeen.

”Ihminen on sosiaalinen olento, siksi etenkin lähimpien ihmisten ratkaisut ja mielipiteet vaikuttavat eläköitymispäätöksiin”, sanoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Maarit Kauppi tiedotteessa.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat puolestaan selvittäneet kuorolaulun terveyshyötyjä. Jo aiemmin on todettu, että musiikin soittoharrastus voi parantaa ikääntyneiden kognitiivista joustavuutta. Tämä tarkoittaa kykyä säädellä omaa ajatteluaan.

Soittoharrastus voi parantaa kognitiivista joustavuutta. © istock

Soittoharrastus voi parantaa kognitiivista joustavuutta. © istock

Kuorolaulu edistää kielellisiä taitoja

Nyt tutkijat ovat saaneet näyttöä siitä, että samankaltaisia hyötyjä voi saavuttaa kuoroharrastuksellakin. Ikääntyneiden kuorolaulajien kielellinen sujuvuus oli paremmalla tasolla kuin verrokeilla, jotka eivät laulaneet kuorossa.

”Kuorolaulu on monipuolista tiedonkäsittelyä vaativaa toimintaa, sillä siinä yhdistyvät aistiärsykkeiden prosessointi, äänen tuottamiseen ja säätelyyn liittyvä motorinen toiminta, kielellinen tuottaminen, melodioiden ja lyriikoiden opettelu ja muistaminen sekä kappaleiden herättämät tunnekokemukset”, perkaa tohtorikoulutettava Emmi Pentikäinen tiedotteessa.

Kuorolaulu on myös sosiaalinen harrastus: pitkään yhdessä laulaneet kokivat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta toisiinsa.

Lähteet: Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tiedotteet.

Lue myös: Tutkimus: Jo 10 minuutin päivittäinen meditointi kannattaa – Näin mindfulness-sovellus auttaa vähentämään stressiä ja ahdistuneisuutta

Artikkeli on julkaistu ensi kerran Viva-lehdessä 8/21.

X