Vaipuvatko kaikki ihmiset helposti hypnoosiin?

Jaa artikkeliTilaa Seura
Ajantajun häviäminen on tyypillinen kokemus hypnoosiin vaipuneelle. © colourbox
Kaikki vaipuvat jonkinasteiseen hypnoosiin.

Hypnoosi on tehokas terapiamuoto.

Totta. Hypnoosi on monien psykiatrien ja psykologien käyttämä hoitomuoto, joka nopeuttaa pelkotiloista ja riippuvuuksista toipumista. Asiakas saa avun keskimäärin 3−4 hoitokerran jälkeen. Hypnoosissa käytetään syvärentoutuksessa annettavia uusia mielikuvia, jotka terapeutti laatii asiakkaan kanssa käymänsä keskustelun pohjalta. Niissä itseä tukevia mielikuvia pyritään siirtämään niihin toistuviin tilanteisiin, jotka ovat aiemmin olleet ongelmallisia.

Kaikki ihmiset eivät vaivu hypnoosiin.

Tarua. Joillakin ihmisillä on sellainen käsitys, etteivät he pysty vaipumaan hypnoosiin, koska eivät koe sen aikana tajunnan hämärtymistä. On kuitenkin normaalia muistaa hypnoosin aikaisia tapahtumia. Hoidon kannalta on merkittävää, että henkilö on tajuissaan ja pystyy erittelemään kokemuksiaan hypnoosin jälkeen. Ajantajun häviäminen hypnoosin aikana on tyypillinen kokemus hypnoosiin vaipuneelle.

Hypnoosi ei sovi kaikille.

Totta. Esimerkiksi hallitsematonta epilepsiaa sairastavan kohtaus voi laueta hypnoosin yhteydessä. Toinen riskiryhmä on harhoja näkevät ja kokevat henkilöt, joiden psykoottiset oireet voivat aktivoitua. Molemmissa tapauksissa laukeamisriski liittyy traumojen hoitamiseen hypnoosissa. Hypnoosia voidaan käyttää usein ongelmitta esimerkiksi riippuvuuksien hoidossa.

X