(Päivitetty: )
Teksti:
kotilaakari.admin

Kuolinpesä pitää jakaa, jos yksikin osakas sitä vaatii.

Perikunnan omaisuuden jakaminen

Mitä tapahtuu, kun perikunta omistaa mummonmökin ja yksi perikunnan jäsenistä kuolee? Vainajalta jäi perinnässä olevia velkoja. Pitääkö muiden osakkaiden maksaa velat, jotta mökki ei menisi pakkomyyntiin? Miten nämä maksut vaikuttavat mökin myynnin jälkeiseen rahanjakoon? Onko kasvattilapsi biologisten vanhempiensa perillinen?
Nimimerkillä: Voi kun tietäis

Aloitetaan jälkimmäisestä kysymyksestäsi eli ottolapsesta ja perinnöistä. Jotkut kasvattilapset perivät biologiset vanhempansa, toiset eivät. Se, kumpaan ryhmään lapsi kuuluu, riippuu ensinnäkin siitä, onko ottolapsisuhde laillisesti vahvistettu tai ei. Mikäli sitä ei ole vahvistettu, kasvattilapsella ei ole ottolapsen asemaa ja hän perii biologiset vanhempansa. Mikäli ottolapsisuhde on vahvistettu, ratkaisevaksi tekijäksi tulee aika. Jos vahvistaminen on tapahtunut ennen vuotta 1980, ottolapsi perii biologiset vanhempansa. Jos suhde on vahvistettu myöhemmin, ottolapsi ei peri biologisia vanhempiaan.

Mummonmökin osalta tilanne on tämä: velkaisen vainajan osuus mummonmökistä kuuluu hänen kuolinpesäänsä. Näin ollen hänen perillisensä tulevat yhteisen kuolinpesänne osakkaiksi. He voivat vaatia kuolinpesän jakamista, ettekä te voi siitä kieltäytyä. Niinpä mummonmökin kohtalosta voitaisiin joutua sopimaan uudelleen, vaikka vainaja olisi ollut velaton. Toisin sanoen voisitte joutua myymään mökin, ellette pääsisi sopimukseen siitä, että muut osakkaat ostavat vainajan kuolinpesältä sen osuuden mökistä.

Velkojen olemassaolo kuitenkin muuttaa tilannetta, koska velkojat voivat esittää omia vaatimuksiaan. Heillähän on oikeus periä saataviaan vainajan kuolinpesäosuudesta, tässä tapauksessa vainajan mummonmökkiosuudesta. Se voi pakottaa myymään mökin, mutta muitakin vaihtoehtoja on: ”Tavallisesti tällaisessa tilanteessa kuolleen perilliset sopivat velkojan kanssa velan maksusta, jolloin pitemmälle meneviltä perintätoimilta kuten huutokaupalta vältytään”, sanoo asianajaja Harri Kontturi.

Mikäli velkaisen vainajan kuolinpesän osakkaat maksavat velat, se ei vaikuta heille aikanaan tulevaan osuuteen mökin myyntihinnasta. Kontturin mukaan heille kuuluu rahoista se osuus, joka olisi kuulunut kuolleelle, jos hän eläisi. Mikäli te alkuperäisen kuolinpesän elossa olevat osakkaat haluatte maksaa vainajan velkoja, teidän pitää sopia asiasta vainajan perillisten kanssa. Kontturin mukaan tällaisessa tapauksessa tehdään tavallisesti kauppa kuolinpesäosuudesta. Tässä tapauksessa kauppa kasvattaisi ostajien eli teidän osuuttanne mökistä ja siitä saatavasta kauppahinnasta.

Viva 4/2013

Teksti: Helena Ranta-aho
Kuva: Colourbox

 Kauppatieteiden maisteri, MBA, Helena Ranta-aho on työskennellyt taloustoimittajana parikymmentä vuotta, viimeksi Viisas Raha -lehden toimituspäällikkönä, sitä ennen Taloussanomissa ja Talouselämässä. Nykyisin hän on vapaa taloustoimittaja.

Minun rahat vai sinun rahat ja pitääkö aikuisia lapsia auttaa? Rouva Raha -palstalla vastataan arjen rahankäyttöä koskeviin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi postitse osoitteeseen Viva-raha, Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia tai sähköpostitse vivaraha@otavamedia.fi.

Kiinnostuitko? Tilaa Viva-lehti

X