(Päivitetty: )
Teksti:
kotilaakari.admin

Miksi kuolinpesään tulee vuosia veroilmoitus? Mitä jos saan Amerikan-perinnön?

Olemme kaksi yli kuusikymppistä senioria ja menneet vasta avoliittoon. Asumme vuokralla emmekä saa asumistukea. Kummallakin on aikuisia lapsia, auto, ja minulla kesämökki. Mitä sopimuksia olisi hyvä tehdä, jotta kaikki sujuisi kitkatta eikä toinen joutuisi pulaan, vaikka tulisi ero tai kuolema?

Hyvä, että mietitte miten järjestää asiat. Avoliitossahan ei ole esimerkiksi keskinäistä elatusvelvollisuutta eikä ilman testamenttia oikeutta toisen omaisuuteen.

Merkittävä uudistus on kuitenkin laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta vuodelta 2011. Se koskee avopuolisoita, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on yhteinen lapsi. Lain mukaan avopuolisolla on erossa tietyin edellytyksin oikeus saada hyvitystä siitä, että hän on työllään auttanut toista kartuttamaan omaisuuttaan, kunnostanut vaikka kesämökkiä.

On hyvä sopia kirjallisesti siitä, mitkä hankkeet tai hankinnat kuuluvat hyvitettäviin ja mitkä eivät. Säilytä allekirjoitettu sopimus huolellisesti, samoin kaikki omaisuuteen ja hankintoihin liittyvät kuitit.

Itse pitäisin oman tilin. Siltä voi siirtää vaikka kuukausiosuutensa vuokrasta ja muista yhteisistä maksuista maksajan tilille. Säilytä tiliotteet kaiken varalta.

Asumis- ja elämismenojen maksamiseen sopii myös yhteinen tili, jota kumpikin voi käyttää yksinkin. Mutta kumppanin kuollessa yhteistilin toiseksi osapuoleksi tulee hänen kuolinpesänsä, eikä asioiden selvittely silloin välttämättä mene kitkatta.

Vuokralaisina avopuolisotkin ovat yhdessä vastuussa vuokrasopimuksesta. Esimerkiksi avoeron jälkeen huoneistoon jäänyt vastaa yksinään vuokrasta.

Mutta jos joskus hankitte omistusasunnon, on hyvä tietää, että avopuolison sijasta kumppanin perivät lapset. Lapsettoman perivät hänen vanhempansa tai sisarukset. Testamenttikin avopuolison hyväksi koskee vain sitä osaa, mikä jää lakiosan yli.

Mieheni kuoltua ostin henkivakuutusrahoilla ja pankkilainalla asunnon. Tyttäreni oli silloin kolmivuotias, poikani syntyi isänsä kuoleman jälkeen. Myöhemmin hankin nykyisen asunnon myymällä edellisen ja ottamalla uuden pankkilainan. Osakekirjaan tuli merkintä, että omistan osakkeesta 1/2 sekä tyttäreni ja poikani kumpikin 1/4. Tyttäreni kuoli vuonna 2007 täysi-ikäisenä. Perunkirjoituksen jälkeen minä ja poikani maksoimme perintöveroa. Saan yhä myös tyttäreni kuolinpesästä veroilmoituksen, johon on merkitty omaisuudeksi 1/4 kyseisestä asunto-osakkeesta. Täysi-ikäisen poikani veroilmoituksessa ei ole merkintää osakkeen osaomistuksesta. Asun osakkeessa yksin. Mihin minun tulee ottaa yhteyttä asian korjaamiseksi, ja miten voimme jakaa tyttäreni kuolinpesän?

Voit tehdä poikasi kanssa niin kutsutun sopimusjaon tyttäresi kuolinpesästä. Teidän ja kahden todistajan allekirjoittamasta ja päivätystä jakokirjasta pitää käydä ilmi, kenen kuolinpesästä on kysymys, ketkä ovat kuolinpesän osakkaat ja mitä omaisuutta kukin osakas saa. Apua jakokirjan laatimiseen voit saada vaikkapa tutun pankin lakimieheltä.

Näyttää siltä, että miehesi kuolinpesässä on jo tehty ositus ja perinnönjako, koska asunto-osakkeen omistajiksi on merkitty sinut ja lapsesi eikä miehesi kuolinpesää. Jos taas ositusta ja perinnönjakoa ei ole tehty, olisi järkevää hoitaa se nyt saman tien.

Tyttäresi pesässä tehdyn perinnönjaon jälkeen voit ilmoittaa Verohallinnolle jaosta, jolloin he poistavat kuolinpesän rekistereistään.

Sinun ja poikasi tulee varmistaa, että omistusosuutenne asuntoon on oikein merkitty ensi keväänä tulevissa esitäytetyissä veroilmoituksissa.

Tyttäreni peri Yhdysvalloissa asuvalta lapsettomalta sedältään noin 50 000 dollarin rahaperinnön eli nyt runsaat 44 000 euroa. Setä oli vuoteen 1939 saakka Suomen kansalainen, sitten Yhdysvaltain. Hänellä on Suomessa vain muutama sukulainen, mutta ei omaisuutta. Yhdysvalloissa oleva perintö on toistaiseksi jakamaton. Tyttäreni on suomalainen ja asuu Suomessa. Pitääkö hänen maksaa perinnöstään veroa Suomessa?

Amerikan-perintö on onnenpotku tyttärellesi, kiitos Suomen ja Yhdysvaltain välisen verosopimuksen. Sen mukaan perintö on verovapaata, jos perinnönjättäjän vakituinen kotipaikka oli kuolinhetkellä Yhdysvalloissa tai perinnönjättäjä oli Yhdysvaltojen kansalainen, eikä hänellä ollut omaisuutta Suomessa.

Tyttäresi pitää kuitenkin antaa perintöveroilmoitus perinnöstään, vaikka perinnönjakoa ei olekaan vielä tehty eikä hän joudu maksamaan perintöveroa. Perintöveroilmoitus-lomakkeen (3620) voi tulostaa Verohallinnon verkkosivuilta www.vero.fi.

Koska perijä asuu Suomessa, ilmoitus on tehtävä kolmessa kuukaudessa siitä, kun hän sai tiedon ulkomailta tulevasta perinnöstään. Määräajan ylityksestä seuraa veronkorotus. Tosin se ei koske tytärtäsi, koska häneltä ei täällä peritä perintöveroa.

Selvitä silti, pitääkö hänen maksaa perintöveroa Yhdysvalloissa. Kansainvälisissä tilanteissa perintöveroon vaikuttaa maan lainsäädännön lisäksi valtioiden välinen perintöverosopimus. Se on Suomella myös Alankomaiden, Islannin, Ranskan, Sveitsin ja Tanskan kanssa.

Haastateltavina
lakiasiainjohtaja Vesa Korpela 
Veronmaksajain Keskusliitto ry:stä, vakuutusasian-tuntija Anni 
Nikunlassi
Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonta FINE:stä sekä veroasiantuntijat Noora Ahonen ja Elina Väinölä 
Varsinais-Suomen verotoimistosta.

Teksti: Vellamo Vehkakoski
Kuva: 123RF

Viva 11/2015.

Kiinnostuitko? Tilaa Viva-lehti

X