Miksi vesilinnut vähenevät näin rajusti?

Vesilintukantamme ovat pahimmillaan vähentyneet lähes puolella.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Vesistöjen rehevöityminen uhkaa myös tukkasotkan elintilaa.

Vesilintukantamme ovat pahimmillaan vähentyneet lähes puolella.
Teksti:
Ville Vanhala

kysymys

Vesilintukannat ovat pienentyneet viimeisten vuosien aikana. Mistä se johtuu?

Linnustaja

Vastaus

Suomen vesilintukannat ovat tiettyjen lajien osalta pienentyneet lähes puolella viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Eniten ovat vähentyneet muun muassa jouhisorsat ja tukkasotkat.

”Vesilintukantoja verottaa yhä maa- ja metsätalouden ravinnepäästöistä johtuva vesistöjen rehevöityminen”, kertoo Luonnontieteellisen keskusmuseon akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen.

Rehevöitymisen seurauksena vesilintujen suosimat rantaniityt ja luhdat kasvavat umpeen, mikä heikentää vesilintujen ravinnonsaantia.

”Ravinnepäästöt lisäävät kasviplanktonien määrää, mistä seuraa veden samentuminen. Sameassa vedessä vesikasvien kasvu heikkenee, mikä sekin vähentää vesilintujen saatavilla olevaa ravintoa.”

Liikarehevöityminen kasvattaa niiden särkikalojen määrää, jotka vesilintujen tavoin syövät vedenpohjan pieneliöitä.

Tavi- ja haapanakannat ovat vähentyneet viime vuodesta 15 prosentilla. Sinisorsien määrä on pienentynyt seitsemällä prosentilla.

”Vesilintukantojen tilan parantamiseksi tulisi kosteikoilla tehdä rehevöitymistä estäviä hoitotoimia, kuten laidunnusta, sekä vähentää ravinteiden valumista kosteikkoihin.”

X