Onko viulu aito Stradivarius? - Puun vuosirenkaat kertovat totuuden

Puun vuosilustojen avulla on varmistettu esimerkiksi Stradivarius-viulujen alkuperä.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Puun vuosilustojen avulla on varmistettu esimerkiksi Stradivarius-viulujen alkuperä.
(Päivitetty: )
Teksti:
Ville Vanhala

Puun vuosirenkaista voidaan laskea puun ikä, mutta vuosirenkaista eli -lustoista saadaan myös tietoa siitä, minkälaisessa ilmastossa puut kasvoivat tuhansia vuosia sitten.

Lapin järvistä nostettujen vanhojen männynrunkojen avulla on kyetty luomaan jopa yli 7 000 vuoden taakse ulottuva puulustojen aikasarja.

”Elävästä puusta otettua näytettä verrataan aiemmin eläneisiin puihin, jolloin pystytään määrittämään kasvurytmi”, kertoo tutkija Susanne Suvanto Luonnonvarakeskuksesta.

Kun eri-ikäisiä näytteitä yhdistetään sarjoiksi, saadaan tietoa siitä, miten puu on kasvanut.

”Puulustot ovat olleet tärkeässä roolissa esimerkiksi silloin, kun on määritelty ilmastokäyriä säämittausta edeltävältä aikakaudelta.”

Kevät- ja kesäpuu

Puulustot erottuvat selkeimmin havupuista. Jos lustoja tutkitaan syvemmältä puun sisältä, niistä erottuu vaaleampi ja tummempi osa.

Vaaleassa osassa puun solut ovat suurempia ja soluseinämät ohuempia, mikä kertoo nopeasta kasvusta.

”Vaaleaa, kasvukauden alussa muodostunutta osaa kutsutaan kevätpuuksi ja tummaa osaa, jossa solut ovat kovempia, kesäpuuksi”, Suvanto sanoo.

Suomen kaltaisissa maissa, joissa on selkeät vuodenaikojen vaihtelut, vuosilustot näkyvät paremmin kuin jatkuvasti samanlaisissa olosuhteissa kasvavissa puissa, kuten päiväntasaajan alueella.

Puulustoja on kuitenkin käytetty ilmaston tutkimiseen ympäri maailmaa.

”Niiden avulla on selvitetty lämpötilavaihteluiden lisäksi Euroopan sääoloja ja monsuunisateiden histo-riallista esiintymistä Aasiassa.”

Hylkyjen analysointia

Myös vanhojen puuesineiden iän voi selvittää vuosirenkaiden perusteella. Kun esineen puulustoja verrataan pitkiin aikasarjoihin, lustot paljastavat esineen enimmäisiän.

”Jos esineen lustoista nähtävä kasvurytmi voidaan tunnistaa jo olemassa olevista näytteistä, saadaan ihanteellisimmassa tapauksessa tietoon tarkka vuosi, jolloin esineessä käytetty puu oli vielä elossa”, Suvanto kertoo.

Puun vuosilustoihin perustuvaa ajoitusta käytetään esimerkiksi puulaivojen ja hylkyjen iän selvittämisessä.

”Vuosilustojen analysointia on käytetty myös arvokkaiden Stradivarius-viulujen alkuperäisyyden varmistamisessa.”

Kylmänarat kuuset

Puut imevät veden ja ravinteiden mukana myös ympäristössään esiintyviä aineksia. Osa niistä jää muodostuvaan puuainekseen, joten puut tallentavat lustoihinsa tietoa ympäristönsä kemiallisesta koostumuksesta.

”Suomessa ei vielä ole tutkittu lustojen kemiallisia muutoksia. Jatkossa puista voidaan selvittää, miten ne muuttuvat ajan myötä ja mitä jäämiä on varastoitunut puiden solukoihin”, Suvanto sanoo.

Kun puulustojen kasvutietoja yhdistetään säätietoihin, voidaan selvittää, miten puun kasvualueen ilmasto vaikuttaa metsien kasvuun.

”Suomessa kuuset ovat tottuneet talven olosuhteisiin. Keski-Euroopasta Suomeen tuotujen kuusten lustoista taas kävi ilmi, että niiden kasvu hidastui, kun ympäristö vaihtui kylmemmäksi.”

Tiesitkö?

  • Vuosilusto eli vuosirengas on puuhun vuoden kuluessa kasvava uusi kerros. Puun poikkileikkauksessa lustot erottuvat toisistaan, koska paksuuskasvukauden loppua kohti uudet solut pienenevät.
  • Alkukesän kuivuus tai viileys saa puun valmistamaan tukisolukkoa, jolloin puuhun syntyy kaksi vuosilustoa samana kesänä. Valevuosilusto ei kuitenkaan ole yhtä jyrkkärajainen ja selvä kuin oikea vuosilusto.
  • Puun vuosilustojen eli vuosirenkaiden avulla voidaan tutkia ilmaston vaihtelevuutta yhdistämällä vanhaa puumateriaalia aineistoon, joka on kerätty tällä hetkellä kasvavista metsistä.
X