Mitä voi tehdä, jos työpaikalla on vaikea ihminen?
(Päivitetty: )
Teksti:
Kari Kiianmaa

Kysymys

Mitä voi tehdä, jos työpaikalla on vaikea ihminen – suorastaan narsisti – joka käyttäytyy toisia kohtaan ikävästi, mutta hoitaa työtehtävänsä ainakin työnantajan arvostamalla tavalla?

Vili

Vastaus

Työyhteisössä jokainen on vastuussa sen ilmapiiristä. Ei riitä, että työntekijä tekee työnsä, vaan hänen on pyrittävä edistämään myös muiden työntekoa ja työhyvinvointia.

Ikävästi käyttäytyvän työtoverin käyttäytymiseen pitää puuttua antamalla hänelle rakentavaa palautetta. Mikäli työtovereiden palaute ei tuota tulosta, asia pitää viedä esimiehen tietoon. Mikäli sekään ei auta, on käännyttävä työsuojeluvaltuutetun puoleen.

Rakentava palaute tarkoittaa sitä, että muut kertovat kyseiselle ihmiselle, miltä hänen käyttäytymisensä tuntuu ja että he toivovat muutosta. Näin hänelle annetaan mahdollisuus tarttua rakentavaan vaihtoehtoon eli tulla vastaan muiden näkemykset huomioiden.


 

Tee edes nämä!

  1. Pyydä neuvottelua työtoverisi kanssa yksin tai työryhmän kanssa ja kerro, mikä teitä vaivaa.
  2. Vältä hyökkäävää sävyä palautteessa. Älä missään tapauksessa lähesty häntä diagnoosilla (narsisti).
  3. Älä anna periksi, vaan vie asia loppuun, jotta työyhteisönne ilmapiiri paranee.

Seura 37/2014

X