Tyttäremme, 40, katkaisi meihin vanhempiinsa yhteydenpidon täysin. Emme saa tavata lapsenlapsiamme tai olla heihin missään yhteydessä. Syytä emme tiedä.
(Päivitetty: )
Teksti:
Kari Kiianmaa

Kysymys

Tyttäremme, 40, katkaisi meihin vanhempiinsa yhteydenpidon täysin. Emme saa tavata lapsenlapsiamme tai olla heihin missään yhteydessä. Syytä emme tiedä. Miten saamme palautettua hyvät suhteemme?

Ikävöivät isovanhemmat

Vastaus

Näyttää siltä, että tyttärenne on alkanut pohtia suhdettaan menneisyyteensä ja lapsuudenperheeseensä voidakseen muuttaa elämäänsä oman mielensä mukaiseksi.

Hänen iässään suhde lapsuudenperheeseen arvioidaan uudelleen. Tällöin omat vanhemmat ja usein puoliso joutuvat hyvin kriittisen arvioinnin kohteeksi.

Muutosta hakevan henkilön pelkona on, että hän joutuu elämään elämäänsä toisten ehdoilla. Keskustelu läheisten ja sukulaisten kanssa voi silloin olla vaikeaa.

Teillä on kuitenkin oikeus saada jonkinlainen selitys muuttuneelle käyttäytymiselle. Lapsenlapsetkin tarvitsevat isovanhempiaan.

Tee edes nämä

1. Kertokaa tyttärellenne, että haluatte pitää yhteyttä ja ikävöitte lapsenlapsia.

2. Pyytäkää tytärtänne kertomaan, miksi hän ei halua pitää yhteyttä.

3. Käyttäkää välittäjää tai sovittelijaa keskusteluyhteyden avaamisessa.

X