Kiusaaminen aiheuttaa mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä ja vaikuttaa myös opiskelun ja työn tuloksellisuuteen.
(Päivitetty: )
Teksti:
Kari Kiianmaa

Kysymys

Miten ja mistä koulu- ja työpaikkakiusatut saisivat tukea?

Tarkkailija

Vastaus

Koulukiusaamiseen on yritetty puuttua viime vuosina entistä pontevammin ja saatu siten aikaan parannuksia. Ilmiö elää kuitenkin edelleen. Koulun jälkeen kiusaamisen näyttämönä on yleensä työpaikka. Kiusaaminen aiheuttaa mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä ja vaikuttaa myös opiskelun ja työn tuloksellisuuteen. Kiusaamiseen pitää puuttua siellä, missä se tapahtuu. Kiusaamisen pitää loppua ja siihen puuttua. Kiusattu tarvitsee tukea, usein myös kiusaaja. Koulussa kiusatulle antavat tukea oppilashuollon työntekijät kuten kuraattorit ja terveydenhoitajat ja ylipäänsä kaikki vastuulliset kasvattajat. Työpaikalla muun muassa työterveyshuolto ja työsuojelusta vastaavat henkilöt ovat vastuussa tuen antamisesta.

Seura 33/2014

X