Talouden romahtaminen varjostaa pienyrittäjän raskautta - Äitiyspäivärahauudistuksen vuoksi kyky ennakoida tulevaa on yhä tärkeämpää YEL-vakuutusta maksaessa

Lapsi tuo leivän tullessaan, uskoi vanha kansa. Moni pienyrittäjä kokee asian nyt päinvastoin. Raskauden myötä herää huoli taloudellisesta selviytymisestä. Parhaan mielenrauhan tuo valmistautuminen perheen perustamiseen hyvissä ajoin.

Jaa artikkeliLähetä vinkki
Lapsi tuo leivän tullessaan, uskoi vanha kansa. Moni pienyrittäjä kokee asian nyt päinvastoin. Raskauden myötä herää huoli taloudellisesta selviytymisestä. Parhaan mielenrauhan tuo valmistautuminen perheen perustamiseen hyvissä ajoin.
(Päivitetty: )
Teksti:
Terhi Harper

Kun perheen perustaminen käy ajankohtaiseksi, yrittäjän on hyvä tietää olevansa palkansaajan lailla oikeutettu hakemaan Kansaneläkelaitoksen vanhempainpäivärahaa.

Vuonna 2019 alkavien päivärahojen määrään vaikuttaa vuoden 2017 keskimääräinen yrittäjäeläkevakuutus (YEL) -työtulo, jota on tarkistettu palkkakertoimella.

Mikäli et ole yrittäjänä maksanut YEL-vakuutusta, päiväraha maksetaan verottajalle ilmoitettujen tulojen mukaan.

Varhainen valmistautuminen perheenlisäykseen helpottaa vanhempainvapaalle jäämistä

Tärkeintä äitiyslomaa suunnittelevalle pienyrittäjälle on muistaa, että yrittäjän äitiyspäiväraha määräytyy yrittäjäeläketulon eikä palkan mukaan. YEL-maksut kannattaa siis nostaa hyvissä ajoissa tasolle, joka mahdollistaa kohtuullisen äitiyspäivärahan.

’Hyvissä ajoin’ aikaistuu ensi vuonna entisestään, kun Kelan äitiyspäivärahauudistus astuu voimaan 1. tammikuuta 2020.

Kela pyrkii uudistuksessaan yksinkertaistamaan päivärahojen määräytymisperusteita

Kelan lakimiehen Kauko Kivimäen mukaan lapsilisäuudistuksen taustalla on pyrkimys päivärahojen määräytymisperusteiden yksinkertaistamiseen.

”Uudistus liittyy tulorekisterin käyttöönottoon, jota myös Kela on alkanut vuoden 2019 alussa hyödyntää hakemusten käsittelyssä. Lisäksi uudistuksella on pyritty aiempaa ajantasaisempien tulotietojen käyttämiseen päivärahan määräytymisen perusteena.”

Uudistuksen myötä yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon Kela ei laske mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Kelan äitiyspäivärahauudistus hankaloittaa monen pienyrittäjän äitiysvapalle jäämistä

Jos monen pienyrittäjän on vaikea suunnitella talouttaan edes puolen vuoden päähän, Kelan uudistuksen jälkeen saatetaan tarvita jo ennustajan kykyjä.

Erityisen hankalaan tilanteeseen joutuvat ne pienyrittäjät, joille tieto raskaudesta tulee yllätyksenä eikä YEL-maksuja ole osannut arvioida riittävän suuriksi peräti vuotta ennen äitiysloman alkamisajankohtaa.

Joustavan hoitovapaan turvin takaisin töihin

Moni yrittäjä joutuu taloudellisista syistä palaamaan takaisin harjoittamaan ammattiaan kesken äitiyslomakauden. Mikäli YEL-vakuutus on voimassa ja töitä tekee maksimissaan 30 tuntia viikossa, työnteon voi aloittaa joustavan hoitovapaan turvin.

YEL-vakuutus kannattaa pitää voimassa vanhempainvapaallakin, jos YEL-työtulon alaraja ylittyy. Vuonna 2019 alaraja on 7 799,37 euroa.

Mikäli työtulon alaraja ei täyty, kannattaa harkita YEL-vakuutuksen lakkauttamista.

X