”Opettajien ja oppilaiden välillä on kuilu tunneviestinnässä” – Tutkimus selvitti, miten opettajien tunteet ja asenteet vaikuttavat opetustyöhön

Turun yliopiston väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten opettajat säätelevät tunteitaan työssä. Niiden tukahduttaminen ei tutkijan mukaan kannata.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Turun yliopiston väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten opettajat säätelevät tunteitaan työssä. Niiden tukahduttaminen ei tutkijan mukaan kannata.
(Päivitetty: )
Teksti:
Armi Kauppila

Tuoreessa Turun yliopiston väitöstutkimuksessa selvitettiin opettajien tunteiden ja asenteiden vaikutusta siihen, miten he kannustavat oppilaitaan. Tutkimuksen tehnyt Jingwen Jiang halusi selvittää väitöksessään, miten opettajat käsittelevät negatiivisia tunteita oppilaidensa kanssa.

Kokonaisuudessaan väitöstutkimus koostui kolmesta erillisestä tutkimuksesta, joissa muun muassa haastateltiin opettajia ja analysoitiin oppilaiden vastauksia kyselyihin.

Tunteiden tukahduttaminen ei ole hyväksi kenellekään

Tutkimuksessa selvisi, että opettajien tunteet ja asenteet vaikuttavat siihen, miten he saavat tuettua oppilaidensa omatoimisuutta, osaamista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

”Esimerkiksi opettajien näkemykset tasavertaisuudesta opettajien ja oppilaiden välillä näyttivät valavan luottamusta oppilaisiin, minkä seurauksena aloitteellisuuteen kannustaminen helpottui”, Jiang selittää.

Opettajien ei myöskään kannata tukahduttaa tunteitaan, sillä se lisää negatiivisten tunteiden ilmaisemista ja vähentää puolestaan positiivisten tunteiden ilmaisemista. Sen sijaan tunteet kannattaisi pyrkiä käsittelemään rakentavasti, ja niistä kannattaisi keskustella oppilaiden kanssa.

”Opettajien on hyödyllisempää syventyä syihin, jotka johtavat negatiivisiin tunnekokemuksiin opetustilanteissa sen sijaan, että tunnereaktioita pyrittäisiin muokkaamaan esimerkiksi tukahduttamalla kielteisiä tunteita”, Jiang sanoo.

Kielteisiä tunteita aiheuttavat Jiangin havaintojen mukaan opetustyössä hyvin monenlaiset tilanteet.

”Sellaisia voivat olla esimerkiksi oppilaiden kurinpidolliset ongelmat, yrityksen puute koulussa tai kotitehtävissä, epäkunnioittava käytös opettajia tai muita oppilaita kohtaan, tai kyvyttömyys ottaa oma tulevaisuus huomioon.”

Oppilaiden ja opettajien tunteet eivät kohtaa

Jinwen Jiangin mielestä yllättävintä tutkimuksessa oli huomata, miten huonosti oppilaiden ja opettajien ymmärrykset tunteista kohtaavat.

”Opettajien ja oppilaiden välillä on kuilu tunneviestinnässä. Opettajat saattavat ajatella, että oppilaista ei tunnu samalta kuin heistä itsestään tuntuu, ja oppilaat taas eivät ehkä ymmärrä, miksi opettajat näyttävät tai piilottavat jonkin tietyn tunteen.”

Jiangin mukaan koulun ja tunteiden tutkimusta voitaisiin tehdä lisää.

”Haluan parantaa opettajien ja oppilaiden hyvinvointia lisää tulevaisuudessa. Etenkin omatoimisuuden tukemista voitaisiin tutkia enemmän. Toivon mukaan tulevaisuudessa voitaisiin tehdä myös interventiotutkimusta.”

Jiangin mukaan tunteet jäävät turhan usein unholaan koulumaailmassa. Sekä opettajat että oppilaat jättävät hänen kokemuksensa mukaan usein huomiotta sen, miten suuri merkitys tunteilla voi olla.

”Koulujen ei pitäisi olla koneistoja, jotka tuottavat hyvin suoriutuvia robotteja. Lisäksi opettajat voivat kärsiä masennuksesta tai muista terveysongelmista, jos he kokevat paljon negatiivisia tunteita opettaessaan”, hän sanoo.

X