Sinilevien lisääntyminen laskee rantakiinteistöjen arvoa - Poimi asiantuntijoiden vinkit taisteluun levää vastaan

Oletko huomannut sinilevien olevan yhä suurempi ongelma? Sinilevän lisääntymisen takana piilee useimpien vesistöpaneelin asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos ja ihmisten toimet.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Rantatonttien arvo voi kärsiä yhä pahenevasta sinileväongelmasta.

Oletko huomannut sinilevien olevan yhä suurempi ongelma? Sinilevän lisääntymisen takana piilee useimpien vesistöpaneelin asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos ja ihmisten toimet.
(Päivitetty: )
Teksti:
Kiia Heikkilä

Suomen vesistösäätiö kokosi asiantuntijapaneelin ja kartoitti heidän näkemyksiään sinilevien eli syanobakteeren tilanteesta kyselyllä. Paneeli muistuttaa, että sinilevät ovat tärkeä osa luontoa, vain niiden massaesiintymisistä kannattaa olla huolissaan.

Asiantuntijoista 86 prosenttia oli sitä mieltä, että sinilevien massaesiintymiset aiheuttavat merkittävää haittaa vesistön virkistyskäytölle.

Vastaajista 79 prosenttia piti leviä merkittävänä tai erittäin merkittävänä ongelmana rantakiinteistöjen arvolle ja 80 prosenttia merkittävänä tai kohtalaisena haittana vesistöjen ekologialle.

Mistä sinilevien lisääntyminen johtuu?

Sinilevien lisääntymisen pääsyyksi paneeli arvioi ilmastonmuutoksen. Lämpöiset vedet ovat erinomainen kasvualusta syanobakteereille. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös epäsuorasti vedessä esiintyvien ravinteiden määrään.

Osa asiantuntijoista arvioi syyksi metsätalouden, kuten avohakkuiden ja kunnossapito-ojitusten, vaikutukset. Lisäksi nostettiin esiin yleisen tietoisuuden lisääntymisen ja sinileväuutisoinnin vaikutukset havaintojen kasvaneeseen määrään.

Oikeastaan kaikki asiantuntijat toivoivat, että sinilevien tilannetta seurattaisiin ja tutkittaisiin entistä tiiviimmin.

Lue myös: Sinilevä kasvaa kahdessa viikossa aurinkoisella säällä ja yli 15-asteisessa vedessä – ”Selkämerellä sinilevätilanne on pahentunut vuosi vuodelta”

Asiantuntijoiden neuvot

Kyselyn vastauksien perusteella koottiin kuusi neuvoa rantatonttien asukkaille, jotka painiskelevat sinileväongelman kanssa.

Hanki tietoa ja tarkkaile vesistöä. Onko ongelma laajempi vai paikallinen? Levätilannetta kannattaa seurata Järvi-meriwikissä. Sinne voi myös ilmoittaa omat havainnot, jotka täydentävät valtakunnallista leväseurantaa.

Sinileväistä vettä pitää välttää, sillä se voi olla myrkyllistä: älä juo, älä ui, älä käytä talous- tai saunavetenä. Levämyrkyt eivät häviä kuumuudessa tai keitettäessä. Lapsia tai eläimiä ei pidä päästää rantaveteen.

Huolehdi omalta osaltasi siitä, ettei vesistöön pääse ylimääräisiä ravinteita. Varmista, että kiinteistösi jätevedet käsitellään oikein.

Jätevesien käsittelyn kannalta helpoin ratkaisu on valita kesämökin käymäläksi perinteinen huussi. Kuiva- tai kompostikäymälästä saatavan jätteen ravinteet voi kompostoida ja hyödyntää lannoitteena.

Muista, että järven kunnostaminen on mahdollista. Selvitä, onko alueella hoito- tai suojeluyhdistys, johon voit liittyä. Ellei ole, niin järjestäydy muiden ranta-asukkaiden kanssa. Yhdessä voitte perustaa yhdistyksen, joka voi hakea rahoitusta järven tilan selvittämiseen sekä kunnostuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Olkaa yhteydessä kuntaan ja poliitikkoihin saadaksenne valuma-alueen ravinnekuormitus kuriin. Käyttäkää joukkovoimaa. Tehkää rakentavia ehdotuksia, älkää etsikö syyllisiä.

Ole kärsivällinen – nopeita ratkaisuja ei ole.

X