Tutkimus viittaa: Huijauksen kohteeksi joutuminen altistaa ikäihmisen sydänsairauksille

Vanhusten taloudellinen petkuttaminen on yhä yleisempää. Huijaukset voivat altistaa etenkin miehet sydänsairauksille.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Poliisille tehdyt ilmoitukset petoksista, joissa vanhukset ovat menettäneet rahaa, ovat kymmenessä vuodessa lisääntyneet merkittävästi. Huijatuksi tuleminen aiheuttaa nöyryytyksen tunteita ja nakertaa itsetuntoa.

Vanhusten taloudellinen petkuttaminen on yhä yleisempää. Huijaukset voivat altistaa etenkin miehet sydänsairauksille.
Teksti: Jani Kaaro

”Poliisi varoittaa vanhuksia huijareista.” Otsikko on tullut valitettavan tutuksi viime vuosina. Milloin asialla ovat valepoliisit, milloin valehuoltomiehet, ja milloin on kyseessä vanhuksen matkaan lyöttäytynyt ”ystävällinen” muukalainen, joka haluaa auttaa kaupassa ja pankkiautomaatilla.

Otsikoissa ei ole kyse vain siitä, että media julkaisisi vanhusten huijauk­sista herkemmin kuin ennen. Poliisihallituksen tilastot viittaavat vahvasti siihen, että taloudelliset huijaukset ovat lisääntyneet.

Poliisihallitus tilastoi yli 65-vuotiaisiin kohdistuvia rikoksia, ja kohta ”Petokset, vakuutuspetokset ja maksuvälinepetokset” on melko karua luettavaa. Vuonna 2012 näitä petoksia tilastoitiin ”vain” 1 428, mutta tämän jälkeen ne ovat nousseet tasaisesti, ja vuonna 2021 niitä rekisteröitiin jo 4 840.

Huijatuksi tuleminen kohottaa verenpainetta

Taloudellisen hyväksikäytön vaikutuksia fyysiseen terveyteen ei ole tutkittu juuri lainkaan. Aiemmin on toki tiedetty, että huijatuksi tuleminen aiheuttaa monissa vanhuksissa arvottomuuden ja nöyryytyksen tunteita ja nakertaa myös itsetuntoa.

Nyt yhdysvaltalaistutkimuksen tulokset osoittavat, ettei vanhusten taloudellinen hyväksikäyttö ole vailla terveysvaikutuksia. Chicagolaisen Rushin yliopiston tutkimus hyödynsi vanhuksia, jotka oli rekrytoitu pitkäaikaiseen Alzheimer-tutkimukseen. Heidän joukostaan poimittiin 1 200 ikäihmistä, joilla ei ollut dementiaa ja jotka kävivät säännöllisesti mittauttamassa verenpaineensa osana seurantaa.

Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 80 vuotta, ja heiltä mitattiin ylä- ja alapaine sekä keskipaine ja sykepaine.

Kun tutkijat selvittivät, ketkä olivat joutuneet taloudellisen huijauksen kohteeksi ja ketkä eivät, ryhmien välille saatiin selvä ero.

Huijatuksi tuleminen johti miehillä kohonneeseen verenpaineeseen kaikilla tavoilla mitattuna. Verenpaineen kohoaminen oli dramaattista siksikin, että ennen huijausta verenpaine oli ollut suurella osalla laskusuuntainen, mutta huijatuksi tuleminen muutti tilanteen.

Naisilla sen sijaan vastaavaa ilmiötä ei havaittu tai se oli heikko.

Elämänlaatu ja terveys vaakalaudalla

Tutkimus kertoo ensihavainnon, ja huijausten seurauksista on vaikea sanoa muuta kuin että jos verenpaine säilyy korkeana, se altistaa vanhukset sydänsairauk­sille.

Johtava asiantuntija Minna-Liisa Luoma Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo, että löytö on linjassa sen havainnon kanssa, että huijatuksi tuleminen vaikuttaa negatiivisesti vanhusten elämänlaatuun ja terveyteen.

Tutkimus antaa myös jo vahvan signaalin siitä, että ilmiötä on syytä tutkia tarkemmin ja ottaa mittauksiin mukaan verenpaineen lisäksi muitakin terveysmuuttujia.

Vaikka vanhusten taloudelliset huijaukset ovat Suomessa yleisiä, niiden seurauksia on tutkittu varsin vähän.

”Suomessa on selvitetty yleisesti kaikkea ikäihmisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua, ja taloudellista hyväksikäyttöä sen osana”, Luoma sanoo.

Esimerkiksi vuonna 2010 THL osallistui eurooppalaiseen tutkimukseen, jossa selvitettiin yli 60-vuotiaiden naisten kokemaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa.

Sen tulokset kertoivat, että naisista 6,6 prosenttia oli kokenut taloudellista hyväksikäyttöä, joka oli kaltoinkohtelun toiseksi yleisin muoto.

Tutkimus on kuitenkin 12 vuoden takaa, jolloin vanhuksiin kohdistuvia taloudellisia petoksia ilmoitettiin poliisille puolet vähemmän kuin tänä päivänä, eikä uusia selvityksiä ole tullut.

X