Yksinäinen ikäihminen kaipaa läsnäoloa – ”Säännöllisesti vieraileva vapaaehtoinen ystävä on monelle korvaamaton keskustelukumppani”

Suomessa on paljon yksin asuvia ja yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole ketään kenen kanssa jutella tai ulkoilla.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Suomessa on paljon yksin asuvia ja yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole ketään kenen kanssa jutella tai ulkoilla.
(Päivitetty: )
Teksti:
Katariina Taleva

Suomen Punaisessa Ristissä on huomattu vapaaehtoisen ystävätoiminnan positiiviset vaikutukset.

Tuoreen vaikuttavuuskyselyn mukaan, kohtaamiset vapaaehtoisten ystävien kanssa ovat lievittäneet yksinäisyyden tunnetta, virkistäneet mieltä ja ovat odotettuja tapaamisia.

Kuntoutussäätiöllä teetetyn kyselyn mukaan ihmiset olivat lähteneet toimintaan mukaan yksinäisyyden, toimintakyvyn rajoittuneisuuden tai korkean iän takia.

Yksin asuvat ikäihmiset hyötyvät ystävän tuesta eniten

Eniten apua ystävätoiminnasta oli kyselyn mukaan yksin kotona apua saaville tai palvelutalossa asuville ihmisille.

Lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista oli 70-vuotiaita tai iäkkäämpiä, ja lähes puolet yli 80-vuotiaita.

Yksin asuminen ja korkea ikä voivat luoda turvattomuuden tunnetta, jota uudet ystävät lievittävät. Tieto siitä, että läheisiä ihmisiä ja turvaverkostoa on olemassa, on iäkkäille tärkeä.

”Säännöllisesti vieraileva vapaaehtoinen ystävä on monelle korvaamaton keskustelukumppani. Usein pelkkä toisen ihmisen seura ja läsnäolo riittää, mutta vapaaehtoisen kanssa on matalampi kynnys lähteä kodin ulkopuolellekin”, sanoo sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta Suomen Punaisesta Rististä.

”Kansanterveydellisesti sekä taloudellisestikin vakava ongelma yhteiskunnassamme”

Suomen Punainen Risti pitää yksinäisyyden vähentämistä asiana, joka tulisi huomioida poliittisessa päätöksenteossa.

”Vapaaehtoistoiminta on tehokas ja edullinen keino lievittää yksinäisyyttä, joka on kansanterveydellisesti sekä taloudellisestikin vakava ongelma yhteiskunnassamme. Siksi vapaaehtoisuuteen ja järjestöjen toimintaan kannattaa myös suunnata resursseja”, Alaranta painottaa.

Ystävätoimintaan osallistuminen aktivoi ja rohkaisee

Ystävätoimintaan osallistuminen on yksinäiselle ihmiselle rohkaiseva kokemus, minkä myötä kynnys ottaa kontaktia muihin ihmisiin madaltuu. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi ystävän myötä rohkaistuneensa ja aktivoituneensa elämässä muutenkin.

”Vapaaehtoisen kanssa ulkoillut saattaa esimerkiksi rohkaistua liikkumaan enemmän itsekseenkin, tai ystävän kanssa juteltuaan yksinäinen ihminen voi uskaltautua mukaan vaikka johonkin harrastustoimintaan”, Alaranta pohtii.

X