Tiesitkö tämän: Ihminen voi tuntea vihaa nukkuessaankin - Tutkimustulos voi auttaa ymmärtämään painajaisten hermostollista perustaa

Tutkijoiden mukaan ihmisen aivoissa on erityispiirre, joka vaikuttaa vihan tuntemiseen ja itsehillintään nukkuessa. Tutkimus voi auttaa esimerkiksi painajaisten ymmärtämisessä.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Tutkijoiden mukaan ihmisen aivoissa on erityispiirre, joka vaikuttaa vihan tuntemiseen ja itsehillintään nukkuessa. Tutkimus voi auttaa esimerkiksi painajaisten ymmärtämisessä.
(Päivitetty: )
Teksti:
Armi Kauppila

Erilaisten tunteiden kokeminen on kaikille tuttua. Harvemmin on puhuttu kuitenkin siitä, että tunteet ovat läsnä nukkuessakin. Turun, Skövden ja Cambridgen yliopistojen tutkijat ovat selvittäneet tunteiden kokemista unen aikana.

Tuoreessa tutkimuksessa mitattiin koehenkilöiden aivosähkökäyriä kahtena yönä. Kun koehenkilöt olivat nukkuneet laboratoriossa REM-unta viiden minuutin ajan, heidät herätettiin.

Koehenkilöitä pyydettiin sitten kuvailemaan näkemäänsä unta ja arvioimaan unessa kokemiaan tunteita.

Negatiiviset tunteet johtuvat aivoaalloista

Tutkimuksen tulokset osoittavat ihmisaivoissa olevan erityispiirteen, joka selittää nukkumisen aikana koetun vihan ja muut negatiiviset tunteet.

”Henkilöt, joilla sekä illalla valveillaolon että REM-unen aikana oli enemmän alfa-aaltoja aivojen etuosassa oikealla kuin vasemmalla puolella, kokivat enemmän vihan tunteita unissaan. Tätä alfa-aaltojen epäsuhtaista esiintymistä aivojen etuosissa kutsutaan termillä frontaalinen alfa-asymmetria”, kertoo Turun yliopiston tutkija Pilleriin Sikka.

Alfa-aallot ovat aivoaaltoja, joiden taajuus on 8-12 hertsiä. Niitä esiintyy erityisesti silloin, kun ihminen on valveilla rentoutunut. Kun alfa-aaltoja esiintyy enemmän oikealla kuin vasemmalla puolella, oikea puoli on vähemmän aktiivinen kuin vasen puoli.

Painajaisten hermostollinen perusta

Saman erityispiirteen on aiemmin havaittu selittävän vihantunteen myös hereillä ollessa. Unen aikana koettuja tunteita on kuitenkin tutkittu vain hyvin vähän ennen tätä uutta tutkimusta.

Tutkimus on kuitenkin tärkeää, koska esimerkiksi painajaiset liittyvät moneen psyykkiseen sairauteen ja vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin.

Sikka pohtii mahdollisuutta siihen, että unissa koettuihin negatiivisiin tunteisiin voisi vaikuttaa.

”Uusi löydös voi auttaa meitä ymmärtämään painajaisten hermostollista perustaa. Se avaa myös uusia kysymyksiä liittyen siihen, voitaisiinko aivojen etuosien sähköistä toimintaa stimuloimalla vaikuttaa unissa esiintyviin tunnetiloihin.”

X