Alkoholi aiheuttaa muistisairauden yllättävän usein - Joka viides yli 65-vuotias juo liikaa

Ikääntyvät juovat koko ajan enemmän, sillä 1960-70-luvuilla nuoruuttaan viettänyt ja alkoholin käyttöön tottunut niin sanottu märkä sukupolvi on jo seniori-iässä.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

© iStock

Ikääntyvät juovat koko ajan enemmän, sillä 1960-70-luvuilla nuoruuttaan viettänyt ja alkoholin käyttöön tottunut niin sanottu märkä sukupolvi on jo seniori-iässä.
(Päivitetty: )
Teksti: Hertta-Mari Kaukonen

Muistisairauspoliklinikoiden potilaista noin 20 prosentilla on alkoholin suurkäyttöä. Joka viides yli 65-vuotias juo liikaa.

Luvut hätkähdyttävät, mutta ne ovat Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatri Silja Runstenin mukaan ajan tasalla. Runsten on selvittänyt alkoholin käytön vaikutuksia muistisairauksiin.

”Alkoholi on liuotin, joka aiheuttaa aivojen huoltosolukon tuhoutumista. Kun huoltosolut kuolevat, hermosolutkin pikkuhiljaa vahingoittuvat ja kuolevat”, Silja Runsten sanoo.

Ikääntyvät juovat koko ajan enemmän, sillä 60—70-luvuilla nuoruuttaan viettänyt ja alkoholin käyttöön tottunut niin sanottu märkä sukupolvi on jo seniori-iässä.

Tämä alkaa näkyä yhä enemmän muistipotilaiden hoidossa, sillä alkoholin liikakäyttö aiheuttaa yllättävän usein muistiongelmia.

Yli 65-vuotiaiden riskirajat ovat työikäistä alhaisemmat

Valtakunnallisen suosituksen mukaan 65-vuotta täyttäneiden riskikulutuksen rajat ovat hyvin paljon matalammat kuin työikäisillä: maksimissaan kaksi annosta kerralla ja 7 annosta viikossa.

”Vanhojen ihmisten kehon nestemäärä on vähäisempi kuin nuorilla. Sen takia ikääntyneille ihmisille tulee korkeammat promillet vähäisemmästä alkoholimäärästä. Sietokyky laskee, aivot tulevat herkemmiksi ja alkoholin haitat tasapainolle ja muistille korostuvat ikääntyessä”, Silja Runsten sanoo.

Ongelmia on sekä työikäisenä alkoholin liian ison kulutuksen aloittaneille että niillä, jotka aloittavat alkoholin käytön ikääntyneinä. Työikäisellä vielä kohtuukäytön rajoissa ollut alkoholin käyttö voi ikääntyneenä ylittää riskirajan, jos juomistottumukset eivät muutu.

Alkoholin käytön riskit kasaantuvat vuosikymmenten käytön jälkeen. Joka neljännellä yli 65-vuotiaalla alkoholin suurkuluttajalla onkin muistisairaus.

Alkoholi aiheuttaa muistisairauksia

Alkoholi vaikuttaa muistisairauksien syntyyn enemmän kuin aiemmin on osattu ajatella.

”Mitä enemmän käyttää alkoholia, sitä herkemmin tulee muistihäiriöitä. Yli 60-vuotiasta riskikuluttajista vähintään joka kymmenennellä on dementia-asteisia muistihäiriöitä ja jonkin asteisia muistihäiriötä on jopa puolella”, Silja Runsten sanoo.

Alkoholistit saattaa joillakin lisätä riskiä sairastua Alzheimerin tautiin, mutta alkoholi aiheuttaa myös niin kutsuttua alkoholidementiaa ja B1-vitamiinin puutoksen seurauksena Korsakoffin oireyhtymään, joka on vakava lähimuistin häiriö.

Tilanne voi olla ikävä, kun eri syistä dementoituneet vanhukset sijoitetaan asumaan samoihin muistisairausyksiköihin, eikä alkoholisteille ole olemassa omia palveluita.

”Käyttäytymisen ja tunne-elämän suodatin etuaivoissa vaurioituu herkimmin alkoholin vaikutuksesta. Se aiheuttaa tunne-elämän säätelyn ongelmia, turhautumisherkkyyttä, masennusta ja hankalimmillaan aggressiivisuutta”, Runsten sanoo.

Sen sijaan Alzheimerin taudissa ihmisellä säilyy usein yhteisöllisen käyttäytymisen kyky.

”Ikääntyneiden alkoholin käyttö ja muistiongelmat lisääntyvät koko ajan. Pitäisi miettiä, mikä olisi sellainen hoitoympäristö, mikä tukisi parhaiten alkoholin käytön takia muistisairauden saanutta potilasta”, Runsten sanoo.

X