Ansiotyö kiinnostaa yli 70-vuotiaita – Kysely: Yrittäjistä 77 prosenttia pitää eläkeläisten joustavaa työpanosta tarpeellisena

Yli puolet eläkeiässä työskentelevistä suomalaisista on naisia. Yritysten asenne eläkeläisten työllistämiseen on hyvin positiivinen.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Kyselyn mukaan 77 prosenttia osallistuneista yrityksistä piti eläkeläisiä tarpeellisena ja joustavana työvoimareservinä.

Yli puolet eläkeiässä työskentelevistä suomalaisista on naisia. Yritysten asenne eläkeläisten työllistämiseen on hyvin positiivinen.
Teksti: Ville Vanhala

Ansiotyö jatkuu yhä useammalla suomalaiseläkeläisellä. Tilastokeskuksen vuonna 2020 laatiman työvoimatutkimuksen mukaan 3,6 prosenttia 70–74-vuotiaista eläkeläisistä on jatkanut työntekoaan.

Vuonna 2020 kävi työssä 65 000 vanhuuseläkeläistä, joista puolet oli naisia. Työllistyneistä vanhuuseläkeläisistä niin miehet kuin naisetkin olivat vuodessa työssä keskimäärin kuusi kuukautta.

Yli 70-vuotiaiden työllisyysasteen nousu voi olla seurausta heidän terveydentilansa yleisestä kohenemisesta ja koulutustason noususta.

Ansiotyö ja yrittäjyys korostuvat eläkeläisten ikäryhmässä

Yrittäjien osuus vanhimmissa työllistyneiden eläkeläisten ikäryhmissä on merkittävä.

Eläkeikäisten työllisistä, jotka eivät saa eläkettä ­lähes 70 prosenttia on naisia, jotka toimivat joko yrittäjinä tai liike-elämän ja hallinnon asiantuntija­tehtävissä. Eläkettä saamattomien eläkeikäiset ­miehet taas työskentelevät, yrittäjinä, maanviljelijöinä ja kuljetustyöntekijöinä.

Vanhuuseläkkeellä työskentelevien eläketaso on keskimääräistä työeläkettä selvästi korkeampi. Valtaosalle vanhuuseläkeläisistä työnteko on siis taloudesta riippumatonta ja vapaaehtoista, vaikka työ tuokin merkittäviä lisäansioita eläkkeen rinnalle.

Yritysten asenne positiivinen eläkeläisten työllistäjinä

Yritysten asenne eläkeläisten työllistämiseen on hyvin positiivinen. Peräti 77 prosenttia kyselyyn osallistuneista yrityksistä piti eläkeläisiä tarpeellisena ja joustavana työvoimareservinä. Tämä käy ilmi vuonna 2021 Eläkeliiton ja Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä.

Yli 60 prosenttia yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa eläkeläisiä mieluiten osa-aikatyöhön tai määräaikaisiin tehtäviin.

Lue myös: Reportaasi: Matti Sallinen ajoi kauppa-autoa 83-vuotiaaksi: ”80-luvulle saakka meitä oli Liperissäkin jopa kolme kauppa-autoyrittäjää”

Matti Sallinen ajoi kauppa-autoa

Matti Sallinen on hyvässä fyysisessä kunnossa. Siitä työ on pitänyt huolen. © Harri Mäenpää

X