Raskaana olevat eivät tunne töihin paluuseen liittyviä oikeuksiaan – Määräaikaisella työntekijällä on yleisesti luultua parempi asema

Jos työntekijä tulee raskaaksi määräaikaisessa työsuhteessa ja työpätkä jatkuu edelleen, hänelle voidaan palkata sijainen. Käytäntö on huonosti tunnettu.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Jos työntekijä tulee raskaaksi määräaikaisessa työsuhteessa ja työpätkä jatkuu edelleen, hänelle voidaan palkata sijainen. Käytäntö on huonosti tunnettu.
(Päivitetty: )
Teksti: Hertta Kaukonen

Suomessa ei synny enää toivottuun tahtiin vauvoja. Asiantuntijat pitävät syntyvyyden romahtamisessa merkittävänä syynä työmarkkinoiden epävarmuutta eli nuorten naisten lisääntyneitä silpputöitä.

”Nyt kun on paljon keskusteltu syntyvyyden laskusta, työsuhteiden epävarmuus on iso ongelma. Neuvontapuhelimeemme soittavat pelkäävät usein putoavansa pois määräaikaisuuksien ketjusta raskauden takia, kun uusi vuoden jatko olisi luultavasti tulossa”, Tasa-arvovaltuutetun toimiston ylitarkastaja Minna Lundell-Kiuru sanoo.

Määräaikaisella työntekijällä on parempi asema, kuin mitä yleensä luullaan.

”Pääsääntö on, että määräaikaista työtä ei voi rajoittaa kestämään äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan alkuun, eikä määräaikaista sopimusta saa jättää uusimatta raskauden tai perhevapaan takia, kun määräaikaista työtä on edelleen tarjolla. Määräaikaisellekin työntekijälle voidaan valita sijainen hänen perhevapaansa ajaksi”, Lundell-Kiuru sanoo.

Lainsäädäntö vierasta monille

Määräaikaisuuksiin liittyvä lainsäädäntö on vierasta sekä työntekijöille että työnantajille, eikä ajantasaista apua saa aina ammattiliitostakaan, jotka ovat tottuneet neuvomaan vakituisissa työsuhteissa olevia jäseniään.

”Yleensä ammattilitot tuntevat hyvin raskaana olevien ja perhevapailla olevien oikeudet. Joidenkin ammattiliittojen arjessa nämä tilanteet voivat olla harvinaisempia, mutta tietoisuutta pelisäännöistä pitäisi lisätä mahdollisimman laajalle.”

Moni työntekijä uskoo olevansa ilman mitään oikeuksia tai ei uskalla vaatia oikeuksiaan.

”Työnantajat ovat tottuneet ottamaan määräaikaisia työntekijöitä ajatellen sen tuovan joustoa. Ei välttämättä osata ajatella, että perhevapaalla oleva määräaikainen työntekijä pitää ottaa huomioon paikkoja täyttäessä”, Lundell-Kiuru sanoo.

Usein määräaikaisen työntekijän työpätkä loppuu, kun hän jää äitiyslomalle.

Raskaus luo poikkeuksen

Työnantaja voi kuvitella, että määräaikaisella työntekijällä ei ole oikeutta töiden jatkoon. Väärinkäsitys johtuu siitä, että yleensä määräaikainen työsopimus ei velvoita työnantajaa antamaan lisätöitä. Raskaus ja siitä seuraava perhevapaa voi tehdä kuitenkin poikkeuksen.

Tasa-arvolainsäädännöllä pyritään turvaamaan se, että työntekijää ei kohdella huonommin raskauden vuoksi. Määräaikaisen työntekijän pitää siis olla samassa asemassa kuin, jos raskautta ei olisikaan.

Miten tämä tarkoittaa käytännössä?

”Jos on esimerkiksi vuoden määräaikainen sopimus, jonka puolessa välissä jää perhevapaalle, ja alkuperäistä määräaikaisuutta jatketaan edelleen vuodella, on yleensä oikeutettu palaamaan samaan työhön oman perhevapaansa jälkeen. Välissä voidaan palkata toinen ihminen, mutta häntä pidetään määräaikaisen työntekijän sijaisena.”

X