TE-toimisto pyysi kuollutta miestä päivittämään puhelinnumeronsa, koska tieto ei kulje viranomaiselta toiselle – ”Huti on jossain tapahtunut”

Väestötietojärjestelmän kautta tieto kuolemasta välittyy muun muassa seurakunnille, Kelalle ja pankeille, mutta ei TE-toimistoille. Tulppana on nykyinen lainsäädäntö.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

"Kaikki tietomme asiakkaistamme perustuvat hyvin pitkälti siihen, mitä asiakas itse meille ilmoittaa", kertoo Uudenmaan TE-toimiston Jarmo Valtonen.

Väestötietojärjestelmän kautta tieto kuolemasta välittyy muun muassa seurakunnille, Kelalle ja pankeille, mutta ei TE-toimistoille. Tulppana on nykyinen lainsäädäntö.
Teksti:
Pauliina Karjalainen

”Hyvä työnhakija! TE-toimiston asiakastietojärjestelmään kirjattu puhelinnumerosi ei ole käytössä. Pyydämme sinua ilmoittamaan Uudenmaan TE-toimistoon voimassa olevan puhelinnumerosi.”

Näillä sanoilla alkaa Seuraan yhteyttä ottaneen lukijan veljen postilaatikkoon maaliskuussa 2018 kolahtanut kirje.

Kirjeen mukaan työnhaku on voimassa vielä huhtikuun 2018 puoliväliin saakka ja käytössä oleva puhelinnumero pyydetään ilmoittamaan siihen mennessä.

Vaikean tilanteesta tekee se, että kirjeen saanut veli on ollut kuolleena jo 13 kuukauden ajan.

Uudenmaan TE-toimiston palvelupäällikkö Jarmo Valtosen mukaan vastaavat tilanteet ovat aina valitettavia ja ikäviä. Niin kirjeen avaaville omaisille kuin TE-toimiston virkailijallekin.

”Valitettavasti näitä aina joskus, onneksi harvoin, sattuu. Meillä kuitenkin on paljon asiakkaita.”

Vastuu ilmoituksesta omaisella

Kuolleet voivat saada yhteydenottoja TE-toimistoilta, jos he ovat kuollessaan olleet rekisteröityjä työnhakijoita TE-toimiston tietojärjestelmässä.

”Kaikki tietomme asiakkaistamme perustuvat hyvin pitkälti siihen, mitä asiakas itse meille ilmoittaa”, Valtonen kuvailee.

TE-toimistot eivät siis saa tietoa työnhakijan kuolemasta suoraan eivätkä automaattisesti toisilta viranomaisilta tai väestötietojärjestelmästä – vaikka tieto olisi niille toimitettu.

Esimerkiksi väestötietojärjestelmästä TE-toimisto voi saada tietoja vain, jos se pyytää niitä itse.

Se jonka harteille kuolemasta ilmoittaminen kaatuu, on kuolleen omainen.

”Kun kerromme omaiselle, ettemme saa mistään suoraan tietoa, niin sitten ihmetellään. Se tulee vähän niin kuin omaisillekin yllätyksenä.”

Moni saa tiedon suoraan ja heti

Kun lääkäri kirjaa tiedon kuolemasta väestötietojärjestelmään, tieto välittyy suoraan muun muassa seurakunnille, monille viranomaisille ja pankeille.

Esimerkiksi Kela saa ilmoituksen kuolemasta heti, kun se on kirjattu väestötietojärjestelmään, kertoo Kelan juristi Antti Ristimäki.

Kun tieto kuolemasta saadaan, Kelan järjestelmä alkaa tehdä tarkistustyötä. Jos vainajalle on maksettu jotakin etuutta, kuten työttömyysturvaa, se lakkautetaan kuolinpäivästä alkaen.

Samanlainen tietojenvaihto ei kuitenkaan ole mahdollista TE-toimistojen ja väestötietojärjestelmän välillä.

Sen estää nykyinen lainsäädäntö.

TE-toimistojen salaiset tiedot

Tieto siitä, että joku on rekisteröity työnhakija, on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen kehittämisjohtaja Vesa Jouppilan mukaan salassa pidettävää tietoa.

Jotta väestötietojärjestelmästä voitaisiin välittää tieto työnhakijan kuolemasta TE-toimistoon, pitäisi tietää, ketkä ovat TE-toimistojen asiakkaita.

Tätä tietoa maistraateilla ja Väestörekisterikeskuksella ei kuitenkaan ole.

Koska TE-toimistojen tiedot ovat salassa pidettäviä, myöskään työttömän muihin tapahtumatietoihin liittyvät muutokset eivät kulje suoraan väestötietojärjestelmästä TE-toimistoille.

Eivät siis esimerkiksi tiedot osoitteen tai siviilisäädyn muutoksista.

Vaikka tietoa työnhakijan kuolemasta ei saada suoraan väestötietojärjestelmästä, tieto voidaan joskus saada työttömyysturvan maksajalta eli Kelalta tai työttömyyskassalta.

Joskus Kela ilmoittaa, aina ei

Suoraan ja aina tieto kuolemasta ei kuitenkaan kulje Kelasta TE-toimistoon, koska asiasta ei tehdä Antti Ristimäen mukaan erillistä ilmoitusta.

Tieto saattaa kuitenkin välittyä TE-toimistolle ohjelmallisesti.

Näin tapahtuu silloin, jos Kela on maksanut työttömälle työttömyysturvaa, tekee siitä lakkautusratkaisun ja käyttää sen tekemisessä tiettyä syykoodia.

Silloin TE-toimisto saa tiedon etuuden lakkauttamisesta.

Ristimäki kuitenkin tähdentää, että aina näin ei ole.

Jos lakkautusratkaisussa on mukana tiettyjä työvoimapoliittisia lausuntoja, tieto ei välity. Silloinkaan jos työnhakijan etuus on ollut lakkautettuna jo kuolinhetkellä, tieto ei välity.

”On valitettavasti vaikea tyhjentävästi tiivistää, missä konkreettisissa tilanteissa tieto kuolemasta välittyy ja missä ei. Mutta tällainen tekninen mekanismi tiedon välittämiseksi on siis olemassa.”

”Huti on jossain tapahtunut”

Kun oma omainen kuolee, siitä voi ilmoittaa TE-toimistojen valtakunnalliseen puhelinnumeroon tai suoraan siihen toimistoon, jonka asiakas omainen on ollut.

Se on Uudenmaan TE-toimiston palvelupäällikkö Jarmo Valtosen mukaan varmin tapa varmistaa, että yhteydenottoja ei kuoleman jälkeen tapahdu.

Vaikka tieto voitaisiin saada esimerkiksi Kelalta, se saadaan Valtosen mukaan aina viiveellä.

”Ei tarvitse olla kuin pienikin viive, niin meiltä voi tulla puhelinsoittoja tai kirjeitä.”

Seuran lukijan veljen tapauksessa Valtonen kummastelee sitä, miten kauan veljen kuolemasta oli ehtinyt kulua ilman, että TE-toimisto siitä tiesi.

”Huti on jossain tapahtunut. Se on pitkä aika, ja kyllä meillä silloin pitäisi jo olla se tieto.”

X