Tutkijat selvittivät työn imua: Yli 60-vuotias nainen on motivoitunein työntekijä

Toiset nauttivat työstään niin paljon, että tekevät vapaaehtoisesti pitkää työviikkoa. Osa työntekijöistä lipuu pois työpaikalta heti mahdollisuuden tullen.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Sosiaali- ja terveysaloilla työn imu on suurempi kuin muilla aloilla.

Toiset nauttivat työstään niin paljon, että tekevät vapaaehtoisesti pitkää työviikkoa. Osa työntekijöistä lipuu pois työpaikalta heti mahdollisuuden tullen.
Teksti:
Alisa Kaukio

Työterveyslaitoksen ja belgialaisen KU Leuvenin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa työn imuun vaikuttavia tekijöitä väestötasolla. Mukana oli yli 35 000 työntekijää 30 eri maasta.

Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä, mikä on yhteydessä niin työntekijän terveyteen, hyvään työsuoritukseen kuin yrityksen taloudelliseen menestymiseen.

Työn imu rakentuu kolmesta hyvinvoinnin ulottuvuudesta, joita ovat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Nämä 7 asiaa tuovat työhösi imua

1. Ikääntyneet työntekijät ovat motivoituneempia kuin nuoremmat

Jos olet yli 60-vuotias ja edelleen työelämässä, on työn imusi todennäköisesti parempi kuin nuoremmilla työtovereillasi.

Tutkijat ovat päätelleet tämän johtuvan siitä, että eläkeiän lähestyessä on jo eroteltu jyvät akanoista.

”Tähän tulokseen voi vaikuttaa niin sanottu terve työntekijä -ilmiö, eli työelämästä ovat voineet poistua vähiten työn imua terveys- tai muiden ongelmien takia kokeneet yli 60-vuotiaat”, kertoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

2. Kehittävä ja monipuolinen työ imee puoleensa

Kehittävä ja monipuolinen työ yhdistettynä riittävään itsenäisyyteen ja tarvittavan palautteen saamiseen on olennaisimpia työn imun synnyttäjiä.

3. Hyvä johtaminen ja ilmapiiri ovat tärkeitä voimavaroja

Jos työntekijä kokee johtamisen hyväksi, on imu työtä kohtaan suurempi. Myös hyvä työilmapiiri kasvattaa intoa työtehtäviä kohtaan ja on tärkeä voimavara työssä.

4. Alalla on väliä

Johtajat, asiantuntijat ja esimiehet ovat usein työn imussa. He tekevät monesti ylityötunteja ja pitkää viikkoa, mutta työn tärkeys motivoi tekijää.

Heidän työnsä on yleensä monipuolista, vaihtelevaa ja itsenäistä. Valta ja vastuu tuovat siis myös hyötyjä.

Myös opettajia sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä merkityksellinen työ palkitsee.

Mitättömältä tuntuvat tehtävät voivat tehdä työstä tympeää pakkopullaa.

Seuraavan sukupolven kasvattaminen ja muiden terveydestä huolehtiminen sen sijaan saavat oman työpanoksen tuntumaan oleelliselta.

Myös maa- ja metsätaloudessa työskentelevät kokevat keskimääräistä enemmän työn imua.

5. Pitkä tai lyhyt työviikko palkitsee tavallista enemmän

Kun tarkasteltiin työajan pituutta, huomattiin, että sekä lyhyttä alle 35 tunnin työviikkoa tekevät että pitkää lähes 48 tunnin työviikkoa tekevät kokivat enemmän työn imua kuin niin sanotusti normaalia työviikkoa tekevät.

”Ilmiötä selittänee se, että esimerkiksi johtajat ja asiantuntijat ovat niin motivoituneita työstään, että tekevät myös vapaaehtoisesti pidempää päivää”, selventää Hakanen.

Sen sijaan lyhyempää viikkoa tehdään esimerkiksi opetustyössä ja sote-alalla.

6. Ei ole aivan sama, onko yrittäjä, julkisen sektorin vai yksityisen sektorin työntekijä

Yrittäjät ja julkisen sektorin työntekijät ovat nimittäin motivoituneempia työtään kohtaan.

Myös vakituinen työsuhde, kokopäivätyö ja korkea koulutusasema lisäävät työn imua.

7. Naiset hyödyntävät työn voimavaroja miehiä paremmin

Toimialasta riippumatta naiset olivat kovemmassa työn imussa kuin miehet. Samaan tulokseen on tultu aiemmissakin Suomessa tehdyissä tutkimuksissa.

”On mahdollista, että naiset pystyvät hyödyntämään työnsä voimavarat paremmin kuin miehet”, arvelee Jari Hakanen.

X