Tutkimus: Raha pitää useita eurooppalaisia pariskuntia yhdessä – Usein se on myös syynä eroihin

Psykologi ja kirjailija Björn Hedensjön mukaan taloudellinen riippuvuus ei ole vakaan ja onnellisen parisuhteen resepti pitkällä juoksulla.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Psykologi ja kirjailija Björn Hedensjön mukaan taloudellinen riippuvuus ei ole vakaan ja onnellisen parisuhteen resepti pitkällä juoksulla.
Teksti:
Milla Asikainen

Moni eurooppalainen jättää parisuhteensa päättämättä taloudellisten syiden takia, kertoo Intrumin teettämä tutkimus. Yrityksen vuosittaiseen kyselyyn vastasi 24 000 eurooppalaista 24 eri maasta. Kaikkiaan 17 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi, että raha oli syynä sille, etteivät he olleet päättäneet parisuhdetta.

Ranskassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa luvut olivat hieman eurooppalaista keskiarvoa korkeampia. Ranskassa luku oli 23 prosenttia, Espanjassa 21 prosenttia ja Isossa-Britanniassa prosenttia.

Suomalaisista 14 prosenttia vastasi taloudellisten syiden pitävän heitä kiinni parisuhteessa. Miehiä taloudellinen tilanne piti parisuhteessa hieman naisia useammin. Heillä luku oli 18 ja naisilla 15 prosenttia.

”Tämä on hyvin todellinen aihe monessa parisuhteessa”, sanoo Tukholmassa asuva psykologi ja kirjailija Björn Hedensjö.

”Kyvyttömyys hankkia omaa asuntoa on joskus riittävä syy, miksi ihmiset jatkavat parisuhdetta. Epätasainen tulonjako kotitalouden sisällä voi myös vahvasti vaikuttaa parisuhteen dynamiikkaan, mistä saattaa syntyä monenlaisia parisuhdepulmia”, hän jatkaa.

Raha myös erojen syynä

Toisaalta raha on myös usein syy erolle. Vastaajista 14 prosenttia kertoo, että taloudelliset ongelmat ovat olleet heidän parisuhteensa päättymisen syynä. Suomalaisista 12 prosenttia uskoo taloudellisen tilanteen vaikuttaneen heidän parisuhteensa kariutumiseen.

Vastaukset vaihtelivat eri ikäryhmien välillä. Henkilökohtainen talous vaikuttaa vähemmän 65-vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien pariskuntien parisuhteissa. Seitsemän prosenttia ikäryhmän vastaajista koki taloudellisen tilanteen vaikuttaneen parisuhteen kariutumiseen.

Ikäryhmissä 18-24- ja 25-34-vuotiaista lähes joka viides, eli 18 prosenttia vastaajista kertoo rahan olleen parisuhteen päättämisen syynä.

Miehistä 17 prosenttia oli yhtä mieltä väittämän kanssa ja naisista taas 12 prosenttia. Kaiken kaikkiaan joka neljäs henkilö kertoo, että rahahuolet ovat läsnä heidän parisuhteessaan.

Taloudellinen riippuvuus ei ole onnellisen parisuhteen resepti 

Miten runsaasti ongelmia aiheuttavaan taloudelliseen epätasapainoon sitten kannattaisi suhtautua?

”Paras neuvoni on, että kannattaa välttää täydellistä taloudellista riippuvuutta kumppanista. Taloudellinen riippuvuus sujuu usein alkuun kitkatta, mutta se ei ole vakaan ja onnellisen parisuhteen resepti pitkällä juoksulla”, Hedensjö selittää.

X