Kun työpaikan menetys uhkaa, työkaverit uhkaavat itsetuntoamme enemmän kuin elottomat robotit

Ihmisten on helpompi menettää työpaikka robotille kuin toiselle ihmiselle.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Ihmisten on helpompi menettää työpaikka robotille kuin toiselle ihmiselle.
(Päivitetty: )
Teksti:
Jani Kaaro

Kun käsityöläiset alkoivat menettää työpaikkoja koneille 1700-luvun Englannissa, syntyi liike nimeltä luddiitit. Luddiitit vastustivat koneellistumista rikkomalla varhaisia teollisuuskoneita ja joskus tuhoamalla kokonaisia tehtaita.

Tänäkin päivänä miljoonat ihmiset menettävät työpaikkojaan koneille ja kehityksen uskotaan jatkuvan tulevaisuudessa, mutta se ei ole aiheuttanut samanlaista vastustusta.

Päinvastoin, tuore tutkimus jopa osoittaa, että jos ihmisten on menetettävä työpaikkansa, he menettävät sen mieluummin robotille kuin toiselle ihmiselle.

Keskustelu robotin kanssa

© istockphoto

Miksi robotit olisivat parempi vaihtoehto työnsaajaksi kollegan sijaan?

Münchenin yliopiston tutkimukseen osallistui yli 2 000 vapaaehtoista Euroopasta ja Yhdysvalloista. Heitä pyydettiin kuvittelemaan tilanne, jossa työpaikan henkilökunta korvattaisiin joko uusilla työntekijöillä tai roboteilla. Heidän piti vastata kumpi olisi heidän mielestään parempi vaihtoehto.

Vastaukset riippuivat yllättäen siitä, minkälaiseen asemaan vastaaja kuvitteli itsensä. Jos vapaaehtoinen katsoi tilannetta ulkopuolisena, heidän mielestään oli parempi, että työntekijät korvattaisiin toisella työntekijällä. Jos he taas kuvittelivat olevansa osa henkilökuntaa, joka menettää työpaikkansa, heidän mielestään oli parempi menettää työpaikka robotille.

Toisessa koeasetelmassa tarkasteltiin saman skenaarion herättämiä negatiivisia tunteita. Tulokset olivat pitkälti samat kuin edellisessä kokeessa.

Kun vapaaehtoiset katsoivat tilannetta ulkopuolelta, henkilökunnan korvaaminen roboteilla herätti heissä enemmän negatiivisia tunteita. Kun he kuvittelivat olevansa yksi työntekijöistä, tilanne kääntyi päinvastoin.

Tutkijoiden mukaan tulokset voivat selittyä työpaikkaan liittyvällä itsetunnolla; elottomat robotit uhkaavat itsetuntoamme vähemmän kuin elolliset ihmiset.

X