Pidä muististasi huolta ja ehkäise Alzheimerin puhkeamista - 250 000 suomalaisella on muistisairaus 40 vuoden kuluttua

Terve muisti toimii elämän loppuun asti. Jopa 30 prosenttia Alzheimerin taudeista voitaisiin ehkäistä riskeihin vaikuttamalla.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Terve muisti toimii elämän loppuun asti. Jopa 30 prosenttia Alzheimerin taudeista voitaisiin ehkäistä riskeihin vaikuttamalla.
(Päivitetty: )
Teksti: Nina Sarell

40 vuoden kuluttua lähes neljännesmiljoonalla suomalaisella tulee olemaan keskivaikea tai vaikea muistisairaus, jos niiden ehkäisyyn ei panosteta. Näin on arvioitu. On korkea aika ryhtyä suhtautumaan muistisairauksiin ja niiden ehkäisyyn vakavasti.

Mistä muistisairaudet sitten johtuvat?

Ainakin siitä, että suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi; meistä suurin osa saavuttaa 80–90 vuoden iän helposti, ja satavuotiaidenkin määrä lisääntyy tasaisesti.

Viime aikojen tutkimuksissa vaihdevuosien jälkeisen pitkäaikaisen hormonihoidon on huomattu lisäävän hieman riskiä. Suun bakteerien ja suolistobakteerien vaikutusta Alzheimerin taudin puhkeamiseen on myöskin tutkittu. Nämä tulokset ovat vasta alustavia, ja tutkimustyö on tunnetusti hidasta.

Onneksi on olemassa myös joukko hyvin tunnettuja ja tutkittuja riskitekijöitä, joihin on mahdollista vaikuttaa omalla toiminnalla jo tänään.

”Muistisairaus ei koske minua!”

Voit olla väärässä. Muistisairaus on koko perheen sairaus, joka koskee aina paitsi ihmistä itseään, myös lähipiiriä. Melkein kaikki meistä tuntevat jonkun, jonka elämään muistisairaus vaikuttaa suoraan tai välillisesti.

Nuori ikä pienentää muistisairauden riskiä, mutta ei poista sitä.

Jotkut muistisairaudet – otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus, Hakolan tauti, Huntingtonin tauti ja CADASIL – ovat työikäisillä yleisempiä kuin iäkkäillä.

Alkoholin liikakäyttö voi vaurioittaa muistia pysyvästi myös nuorella aikuisella.

Artikkeli on julkaistu ensi kerran Kotilääkärissä 8/19.

Kiinnostuitko? Tilaa Kotilääkäri-lehti

X