Intrum sai AVI:lta varoituksen rikottuaan perintälakia – Jatkaa silti samalla tavalla erittelemättä perintäkuluja ja vaatimalla perintäkuluja itsenäisenä saatavana omissa nimissään

Ilman erittelyjä velallisen on mahdotonta tietää, mitä perintäkulut koskevat tai ovatko ne ylipäänsä aiheellisia. Osa perintätoimiston perintäkuluista on ollut myös kohtuuttomia.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Intrum sai toiminnastaan varoituksen Aluehallintovirastolta.

Ilman erittelyjä velallisen on mahdotonta tietää, mitä perintäkulut koskevat tai ovatko ne ylipäänsä aiheellisia. Osa perintätoimiston perintäkuluista on ollut myös kohtuuttomia.
Teksti: Hertta-Mari Kaukonen

Aluehallintovirasto (AVI) on antanut Intrum Oy:lle varoituksen. Suomen isoimpiin perintäyhtiöihin kuuluva Intrum-perintäyhtiö on perinyt pelkkiä perintäkuluja itsenäisenä saatavana omissa nimissään, vaikka perintäyhtiön tulee periä perintälain mukaan perintäkuluja vain toimeksiantoina asiakkaan velkojilta, ei suoraan omina kuluinaan velalliselta.

Intrum on perinyt asiakkailta saatavia yhdistettyinä perintätoimeksiantoina, joista ei käy ilmi, mikä kulu on muodostunut mistäkin asiasta. Itse asiassa Intrum ei osaa edes itse vastata, mistä kulut muodostuvat:

”Kun perintäyhtiö ei ole esittänyt aluehallintoviraston pyytämää selvitystä ja näyttöä siitä, kenen tai keiden velkojien lukuun perintäkulusaatavaa tosiasiassa peritään ja missä suhteessa, on aluehallintoviraston syytä katsoa, ettei perintäyhtiölle itselleenkään ole selvää keiden velkojien ja minkä saatavien perintäkuluja yhteisiin perintäkuluihin sisältyy”, valvontapäätöksessä lukee.

Näin ollen velallistenkin on mahdotonta päätellä, ovatko heidän saamansa perintäkulut aiheellisia ja oikeansuuruisia – ja mistä ne johtuvat. Kulun selitteenä on voinut lukea esimerkiksi vain ”Yhteiset kulut kaikkien velkojen perimiseksi”.

Perintäyhtiö on saanut menettelystä varoituksen viime huhtikuussa.

Aiheuttanut turhia kuluja

Lisäksi ainakin osa valvontapäätöksessä käsitellyistä Intrumin asiakkaiden maksuista on ollut tarpeettoman suuria.

Samaan velkaan kuuluvien velan osien perintälaskut pitäisi lähettää yhtenä laskuna – eli esimerkiksi kaikkia samaan aikaan tiedossa olevia saman asiakkaan vuokravelkoja tulisi periä yhdellä perintäkirjeellä – mutta Intrum on rikkonut tätä sääntöä ja aiheuttanut näin turhia kuluja velalliselle.

Lisäksi perintäyhtiö ei ole antanut oikeellista tietoa velan vanhenemisesta ja vaatinut liian suuria maksuja maksusuunnitelmista. Aluehallintovirasto muistuttaa Intrumia myös siitä, että maksimiperintäkulua ei tule periä automaattisesti jokaisessa laskussa varsinkin, jos velan summa on pieni.

Valvontapäätöksenä varoitus tarkoittaa sitä, että jos Intrum ei lopeta perintälain vastaista toimintaansa, seuraava menettely voi olla määräaikainen toimintakielto.

Aluehallintovirasto on päätynyt niinkin voimakkaaseen sanktioon kuin varoitus, koska Intrumin toimintaa on selvitetty ennenkin aluehallintovirastossa samoista asioista.

”Avi on antanut Intrumille varoituksen, koska yhtiö ei ole korjannut perintäkulujen perimistä koskevaa menettelyään aiemmasta hallinnollisesta menettelystä huolimatta”, aluehallintoviraston ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén sanoo.

Kaksi valvontapäätöstä samasta asiasta

Intrum on saanut vuonna 2018 kaksi valvontapäätöstä, joissa aluehallintovirasto on kiinnittänyt Intrumin huomiota perintäkuluja perimiseen itsenäisenä saatavana omissa nimissään yhdistetyillä toimeksiannoilla.

Aluehallintovirastolla on tällä hetkellä vireillä kolme selvityspyyntöä Intrumin toiminnasta. Velalliset lähettävät edelleen valituksia aluehallintovirastolle Intrumin ”yhteisitä kuluista”, sillä perintäyhtiö ei ole muuttanut keväällä saadun varoituksen jälkeen toimintaansa.

Intrum perustelee väärien vanhentumisaikojen osalta toimintaansa inhimillisellä erehdyksellä ja kulujen yhdistelyssä perintätoimisto väittää ajavansa asiakkaiden etua.

”Velkoja voidaan velkoa nipussa niin, että siinä on useita saatavia kerralla. Jos kuluttajalla on vaikkapa viisi eri velkaa, niistä tulee silloin yksi oikeuden tuomio, yhdet oikeudenkäyntikulut ja yksi maksuhäiriömerkintä. Toivomme, ettei jouduta siirtymään sellaiseen systeemiin, jossa joutuisimme tekemään esimerkiksi viisi haastehakemusta, jolloin velallisen maksettavaksi tulisi viidet oikeudenkäyntikulut”, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala sanoo.

Intrum kiistää tehneensä valvontapäätöksessä lueteltuja virheitä.

”Intrum ei peri saatavia omissa nimissään, vaan alkuperäisen velkojan lukuun tai Intrumille yksinomaan perintätarkoituksessa siirrettynä saatavana”, Iskala sanoo.

Varoitus-päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan Intrum on valittanut asiasta hallinto-oikeuteen.

Lue myös: Velkojen yhdistely hämmentää velallisia – Perintäyhtiö: ”Se on velallisen etu, sillä maksut eivät ole silloin niin isoja”

X