Joka kymmenes tieliikenteessä menehtynyt on pyöräilijä – Tieliikennelaki tuo turvaksi tällaisia katutyyppejä vuonna 2020

Pyöräilijöiden loukkaantumisten määrä on vähentynyt kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lisäävätkö uuden tieliikennelain muutokset turvallisuutta entisestään?

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Pyöräilijöiden loukkaantumisten määrä on vähentynyt kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lisäävätkö uuden tieliikennelain muutokset turvallisuutta entisestään?
(Päivitetty: )
Teksti:
Katariina Taleva

Pyöräilijöiden loukkaantumisten määrä on vähentynyt kolmanneksella viimeisen kymmenen vuoden aikana, kertoo Liikenneturvan raportti. Vuoden 2018 tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan liikenteessä kuolleita pyöräilijöitä oli 13 vuonna 2018. Määrä voi vielä nousta, sillä jotkin kuolemaan johtavat kaatumiset jäävät usein alun perin poliisiraporttien ulkopuolelle ja täydentyvät onnettomuustilastoon vasta myöhemmin.

Vielä vuosina 2003–06 polkupyöräilijöitä poliisin tietoon tulleita pyöräilijöiden loukkaantumiset olivat noin 1000 henkilön paikkeilla.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen arvioi, että onnettomuuksien vähenemiseen on vaikuttanut kevyen liikenteen väylien lisääminen ja niiden parantaminen.

”Pyöräily keskittyy aika paljon taajamiin tai taajamien läheisyyyteen. Iso merkitys pyöräilijöiden turvallisuudelle on ollut taajamanopeuksien hillitseminen 40 tai 30 km/h.”

Pyöräilyn olosuhteita tullaan parantamaan myös tulevina vuosina.

”Tavoite ilmastopoliittisista syistä on, että kävelyn ja pyöräilyn määrä lisääntyisi, ja se ei voi tapahtua muuten kuin ympäristöolosuhteita parantamalla, ja huolehtimalla siitä, että lisääntyvä pyöräily on turvallista”, kommentoi Valtonen.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan liikenteessä kuolleiden pyöräilijöiden määrä on vähentynyt pitkällä aikavälillä.

Uusi pyöräkatu vuoden 2020 tieliikennelaissa

Tieliikenteessä yhteensä  kuoli ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 likimain yhtä paljon ihmisiä kuin edellisenä vuonna. Pitkän ajan tarkastelun myötä kuitenkin voidaan sanoa, että liikennekuolemat ovat lähes puolittuneet 2000-luvulla.

Vuosituhannen vaihteessa tieliikenteessä kuoli liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan noin 400 henkilöä vuodessa. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 liikenteessä kuolleita oli 200, mutta lopullisen määrän odotetaan olevan noin 230-240 kuollutta henkilöä.

Vuonna 2010 Suomi asetti tavoitteeksi puolittaa tieliikennekuolemien määrän vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on, että vuonna 2020 liikenteessä kuolisi enintään 136 henkilöä. Vuoden 2018 kuolleiden määrä ylittää tavoitetason noin sadalla kuolemalla.

Uusi tieliikennelaki tulee Suomessa voimaan kesäkuussa  2020. Se tulee Liikenneturvan Juha Valtosen mukaan sisältämään esimerkiksi pyöräväylien yksisuuntaisuutta.

”Nyt suurin osa kevyen liikenteen väylistä on yhdistettyjä jossa pyöräilijät ajavat molempiin suuntiin. Risteystilanteissa se on autoilijan kannalta hyvin ongelmallista, kun pyöräilijä tulee väärästä suunnasta muuhun liikennevirtaan nähden. Uusi tieliikennelaki tulee sisältämään toimenpiteitä, joilla suositaan yksisuuntaisia pyöräväyliä”, kertoo Juha Valtonen.

Vuonna 2020 voimaan tuleva tieliikennelaki velvoittaa merkitsemään kaksisuuntaiset pyörätiet. Myös kokonaan uusia katutyyppejä on tulossa.

”Pyöräkatu on uudentyyppinen väylä, jossa jalanjulkijoille on jalkakäytävät ja pyöräilijät ajavat ajoradalla. Ajoradalla ajavien autojen täytyy sovittaa nopeus pyöräilijän nopeuteen” , kertoo Valtonen.

Euroopan unionissa halutaan puolittaa liikennekuolemien määrä 2010-luvulla, mutta kuolemat ovat vähentyneet tavoitteeseen nähden liian hitaasti.

Kuvituskuva © iStock

Vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan tammi-marraskuussa kuoli 13 pyöräilijää ja 670 pyöräilijän loukkaantumista tuli poliisin tietoon. Kaikista kuolemantapauksista kaksi kolmesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta tapahtui taajamissa.

Yhden ikäryhmän kuolemanriski kolminkertainen

Liikenneturvan mukaan kaksi kolmasosaa vuoden 2017 pyöräilijöiden henkilövahingoista tapahtui risteyksissä ja noin 60 prosentissa onnettomuuksissa osallisena oli auto.

Kaikki onnettomuudet ja loukkaantumiset, kuten kaatumiset ja ulosajot, eivät kuitenkaan välttämättä näy poliisin tiedoissa.

”Näihin onnettomuuksiin sisältyy pienempiä nirhaumia yms. aiheuttaneita onnettomuuksia, mutta myös vakavampia sairaalahoitoakin vaativia vammoja”, kertoo Timo Ajaste Poliisihallituksesta.

Ajaste nimeää yhden riskiryhmän pyöräilyonnettomuuksille.

”Erityistä riskiryhmää ovat yli 64-vuotiaat. Iäkkäiden pyöräilijöiden kuolemanriski on kolminkertainen koko väestöön verrattuna kun määrät suhteutetaan ikäryhmien kokoon nähden.”

Liikenneturvakeskuksen raportin mukaan menehtynyt pyöräilijä oli 70 prosentissa mies, ja loukkaantunut pyöräilijä hieman  yli puolessa tapauksessa mies.

X