Hoitotahto tarpeetonta kärsimystä kaihtavalle – Katso malli ja laadi hoitotahto

Hoitotahto ilmaisee omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahdon. Seura koosti THL:n tutkimusprofessori Harriet Finne-Soverin kanssa hoitotahtomallin, jonka avulla voi ilmaista tahtonsa omasta hoidostaan esimerkiksi vanhuuden päivien varalle.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Hoitotahto kannattaa laatia aina kirjallisena. Silloin hoitotahto on helpompi todentaa ja virhetulkintojen riski on pienempi.

Hoitotahto ilmaisee omaa hoitoa ja hoivaa koskevan tahdon. Seura koosti THL:n tutkimusprofessori Harriet Finne-Soverin kanssa hoitotahtomallin, jonka avulla voi ilmaista tahtonsa omasta hoidostaan esimerkiksi vanhuuden päivien varalle.
(Päivitetty: )
Teksti:
Jukka Heinonen

Osalle ihmisistä käy niin, ettei pysty tajuttomuuden tai heikkouden takia enää vaikuttamaan hoitoonsa. Tällaisen tilanteen varalle kannattaa laatia hoitotahto.

Mitä asioita kannattaa pohtia hoitotahtoa laatiessa?

Seura kävi geriatrian asiantuntijan, professori Harriet Finne-Soverin kanssa läpi, mitä asioita kannattaa miettiä huolellisesti hoitotahtoa laatiessaan. Tämä juttu on syytä lukea läpi ennen kuin tekee oman tahdonilmaisunsa.

Alla on Seuran laatima, Finne-Soverin suosituksiin pohjautuva malli hoitotahdoksi. Sen tavoitteena on välttää tarpeetonta kärsimystä, mutta jättää samalla hoitohenkilökunnalle riittävä vapaus antaa järkeväksi katsomaansa hoitoa.

Hoitotahdosta on hyvä kertoa läheisille, omalle muistihoitajalle ja hoitavalle lääkärille. Kirjallinen hoitotahto on hyvä liittää potilasasiakirjoihin sekä sähköiseen potilastietokantaan.

Hoitotahdosta on hyvä kertoa läheisille, omalle muistihoitajalle ja hoitavalle lääkärille. Kirjallinen hoitotahto on hyvä liittää potilasasiakirjoihin sekä sähköiseen potilastietokantaan. © iStock

Seuran hoitotahto hyödyntää eri hoitotahtomalleja

Seuran hoitotahdon valmistamisessa on hyödynnetty useita eri hoitotahtomalleja. Yksikään malli ei ole täydellinen, ja myös tähän malliin kannattaa suhtautua yhtenä monista vaihtoehdoista.

Tekstiin on syytä perehtyä ajatuksella ja omia tarpeitaan harkiten – ja hyödyntää sitä itselleen sopivin osin. Jos sinulle on esimerkiksi elämän pitkittäminen tärkeämpää kuin kärsimyksen lievittäminen, kannattaa laatia toisenlainen tahdonilmaisu.

Ennen hoitotahdon tekoa on myös viisasta keskustella sen sisällöstä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Hoitotahto on paras tallettaa kansalliseen sähköiseen terveysarkistoon Kantaan.

Seuran malli hoitotahdosta 

Olen laatinut tämän hoitotahdon sen varalta, että en pysty sairauden, tajuttomuuden, onnettomuuden, vanhuuden heikkouden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi tekemään päätöksiä lääketieteellistä hoitoani ja hoivaani koskevissa asioissa.

Koska tällaisessa tilanteessa pidän tärkeämpänä elämäni laadun varmistamista kuin sen pitkittämistä, määrään, että:

  • Minua hoidettaessa ei saa käyttää keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviä hoitomuotoja, ellei tilani kohentumiseen ole lääketieteellisiä perusteita. Vaikeiden oireiden poistamiseksi tai lievittämiseksi voidaan kuitenkin edellä mainittuja keinojakin tilapäisesti käyttää.
  • Tehohoitoa voidaan minulle antaa vain, jos voidaan kohtuudella arvioida, että sen antaminen johtaa parempaan tulokseen kuin pelkästään lyhytaikaiseen elämän pitkittymiseen.
  • Jos toivorikkaana aloitettu hoito tai lääkitys osoittautuu tuloksettomaksi, siitä on luovuttava ilman kohtuutonta viivästystä.
  • Kärsimystäni on vähennettävä muun muassa riittävällä kipulääkityksellä, arastelematta mahdollisia sivuvaikutuksia. Jos kärsimykseni yltyy sietämättömäksi ja hallitsemattomaksi, pyydän, että minua hoidetaan palliatiivisella sedaatiolla.
  • Minua ei saa elvyttää, mikäli se johtaisi ainoastaan kuolemani ja kärsimysteni pitkittämiseen.

Lääkärit saavat toimia henkilökohtaisten etujeni mukaisesti tästä hoitotahdosta poiketen, jos sairauteni hoidon suhteen on hoitotahdon laatimisen jälkeen tapahtunut lääketieteellistä kehitystä, jonka johdosta lopulliset toivomukseni saattaisivat poiketa tässä hoitotahdossa ilmaistuista toiveista.

Tämän hoitotahdon tulkintaa koskevat päätökset, samoin kuin ne hoitoani ja hoivaani koskevat päätökset, joita ei ole tässä hoitotahdossa määritelty, tekee ensisijaisesti xx, toissijaisesti yy ja kolmassijaisesti zz.

Päiväys ja allekirjoitus.

Lue myös: Vältä nämä virheet, kun teet hoitotahdon: epätäsmällinen toive voi lisätä turhaa kärsimystä ja kipua

X