Nuorten kotiintuloajat tyrmättiin Helsingissä ja Tampereella – Nuorisotoimi epäilee ministeri Saarikon ehdotusta: ”Kaupunkiyhteisö ei toimi sillä tavalla”

Islannissa kotiintuloaikojen noudattamista valvovat sekä vanhemmat että virkavalta, joka voi puuttua nuorison kaupungilla notkumiseen.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Islannissa kotiintuloaikojen noudattamista valvovat sekä vanhemmat että virkavalta, joka voi puuttua nuorison kaupungilla notkumiseen.
Teksti:
Alisa Kaukio

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kehotti Maaseudun Tulevaisuus –lehdessä kuntia asettamaan yhteiset nuorten kotiintuloajat Islannin mallin mukaan.

Suomessa kunnat voivat määritellä vain suositukset, joita vanhempien toivotaan valvovan.

”Kunta tai valtio ei voi rajoittaa lapsen tai nuoren liikkumisen vapautta lailla tai säännöllä, mutta kunta voi kannustaa siihen, että me kaikki yhdessä kannamme vastuuta lähiyhteisömme lapsista ja nuorista”, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Koko kylä kasvattaa nuorisoaan

Eurajoella kotiintuloaikojen suositukset ovat olleet voimassa jo kymmenen vuoden ajan.

Eurajoen vapaa-aikakoordinaattori Pirita Laivasen mukaan koko kylä kasvattaa nuoria, mutta erityisesti vapaaehtoiset nuorisotyöntekijät ovat kerryttäneet nuorten silmissä auktoriteettia.

”Kotiintuloaikasuositukset ovat nimenomaan sitä varten, että kaikilla aikuisilla on mahdollisuus kyseenalaistaa, että miksi olet täällä esimerkiksi viikonloppuna yhdentoista jälkeen.”

Myös Helsingin nuorisotoimenjohtaja Mikko Vatka näkee Islannin mallissa sekä hyvää että huonoa. Suomalaista mallia luodessa olisi pohdittava millaiset keinot toimivat milläkin paikkakunnalla.

”Hyvää on se, että lasten ja nuorten hyvinvoinnista puhutaan, mutta keinoja pitäisi miettiä – ei niin, että yksi keino toimii joka ympäristössä”, Vatka painottaa.

Alle 15-vuotiailla ei Vatkan mielestä ole syytä olla kovin myöhään ulkona.

”On ihan eri asia, puhutaanko pienistä lapsista vai lähes täysi-ikäisistä, joilla jo pelkästään harrastusten takia kulkeminen voi tapahtua myöhään kaupungissa.”

Yhteiset säännöt tukevat vanhemmuutta ja auttavat asettamaan rajoja

Ministeri Saarikon mukaan kunta voi kotiintuloaikoja suosittelemalla tarjota tukea vanhemmille lasten ja nuorten kanssa käytävään keskusteluun vapaa-ajanvieton rajoista.

Myös Pirita Laivasen mielestä kotiintuloaikasuositukset tukevat vanhemmuutta oli kyse isosta tai pienestä kaupungista.

”Nuoret usein kyseenalaistavat sääntöjä kysyen, että kuka sen määrää tai päättää. Vanhemmat, joilla ei ole rohkeutta asettaa omia rajoja, voivat saada tukea yhteisistä pelisäännöistä.”

Yhteisten kotiintuloaikojen ei uskota onnistuvan suuremmissa kaupungeissa

Tampereen nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä pitää Islannin mallia kuitenkin haastavana toteuttaa suuremmissa kaupungeissa.

”Täällä se perustuisi puhtaasti vanhempien vastuuseen lastensa kotiintuloaikojen valvomisesta, rajojen asettamisesta ja niiden noudattamisesta. Valtaosalla perheistä tämä voisi toimia, mutta on valitettavasti paljon perheitä, joissa vanhemmat eivät tähän kykene.”

Vaikka Suomessa kotiintuloajat kirjattaisiin lakiin, ei Etu-Seppälä usko poliisin mahdollisuuksiin valvoa lasten ulkoilukieltoaikoja.

”Pienessä kunnassa tämä voi toimia, kun vanhemmat pystyvät keskenään sopimaan asiat. Suurissa kaupungeissa näen haastavana toteuttaa.”

Myöskään Helsingin nuorisotoimenjohtaja Mikko Vatka ei pidä kotiintuloaikasuositusten asettamista realistisena ajatuksena.

”Jos sen pitäisi perustua tällaiseen vanhempien lähiyhteisön kontrolliin niin, kaupunkiyhteisö ei toimi sillä tavalla. Voisi ajatella toimivan vaikkapa jonkin tietyn lähiön alueella, mutta ei koko kaupungin alueella. Helsingin keskustaan tulee nuoria ympäri pääkaupunkiseutua aika laajalta alueelta.”

Nuoriso kaipaa mielekästä tekemistä – ”Nuoret itse määrittävät, mikä heille on hyvää vapaa-aikaa”

Helsingin nuorisotoimenjohtaja Mikko Vatkan mukaan vanhemmat tietävät entistä paremmin, missä lapset ja nuoret viettävät aikaa, koska jokaisella on puhelin taskussa.

Vatkan mielestä nuorten liikkumisvapauden voimakkaaseen rajoittamiseen pitäisi kuitenkin olla vahvat perusteet, vaikka aikuisten pitääkin turvata nuorille turvalliset kasvuolot.

”Mieluiten toivoisin, että sen sijaan, että lähdetään kontrollinäkökulmasta, lähdettäisiin liikkeelle siitä, että lapsella ja nuorella on mielekästä ja hyvää tekemistä.”

Eurajoella nuoriso on otettu huomioon ja kunta järjestää nuorille tekemistä matalankynnyksen nuorisokahvilasta mopoiluiltoihin, joissa myös paikallisen nuorison suosikkipuuha keuliminen on ollut sallittua.

”Yritetään myös mahdollistaa, eikä aina vain kielletä”, Pirita Laivanen kertoo.

Mikko Vatka toivookin, että nuoret saisivat osallistua itseään koskevaan keskusteluun.

”Kun tehdään Suomen mallia, olisi syytä miettiä sitä, että nuorten osallisuus näkyy siinä enemmän kuin Islannin mallissa. Nuoret itse määrittäisivät sitä, mikä heille on hyvää ja mielekästä vapaa-aikaa.”

Eurajoella jo nyt nuoret pääsevät mukaan keskusteluihin kotiintuloajoista ja saavat yhdessä pohtia, mitä hyvää ja huonoa säännöissä on.

”Se ei ole pelkästään niin, että tällaiset on ja piste”, Pirita Laivanen sanoo.

Ilkivalta antoi sysäyksen kotiintuloaikojen määrittämiselle

Eurajoella järjestetään vuosittain yhteisiä vanhempainiltoja, joissa keskustellaan myös kotiintuloajoista. Vapaa-aika koordinaattori Pirita Laivasen mukaan vanhemmat ovat olleet yksimielisiä yhteisten pelisääntöjen säilyttämisestä.

Säännöt otettiin käyttöön alun perin runsaan ilkivallan vuoksi.

”Pidimme vanhempainillan, jota varten meidän tekninen puoli laski, kuinka paljon he olivat korjanneet rikkoutuneita lamppuja ja putsanneet suttumaalauksia ja kuinka paljon siihen oli mennyt työaikaa. Raha oli se, mikä näkyi ja silloin ihmiset kiinnittivät siihen huomiota.”

Kesäisin nuoret karkaavat kotoa ja hilluvat kylillä – Toimivatko kotiintuloajat?

Kesän aikana eurajokilaiset nuoret testaavat rajojaan ja vanhempien mukaan jopa karkailevat öisin. Nuorisotoimi ei kuitenkaan koe tarpeelliseksi jalkautua yöelämään kesäisin.

Laivasen mukaan kyse ei ole minkäänlaisesta jengiytymisestä vain satunnaisista nuorista viettämässä aikaa keskenään.

”Kesäaikaan nuoret mopoilevat ja viettävät tosi paljon aikaa kodeissansa. Ei ole sellaisia bileitäkään tällä hetkellä meidän nuorilla. Kännykkäelämä vie nuoret ja he kohtaavat somessa tosi paljon.”

Laivanen ei osaa sanoa, onko kotiintulosäännöillä näkyvää vaikutusta kunnan nuorisokulttuurissa, mutta ainakin ilkivallan ilmenemistä säännöt aikanaan vähensivät.

”Meillä on tosi kiltisti käyttäytyviä nuoria, eikä ole päihdeongelmiakaan näkyvissä.”

X