Opettajista 99 prosenttia on huolissaan oppilaidensa keskittymiskyvystä – Lasten fyysinen toimintakyky rapakunnossa jo alakoulussa

Lähes kaikki opettajat ovat huolissaan oppilaidensa keskittymiskyvyn ongelmista. Toimintakyvyn ongelmat tulisi hoitaa jo alakouluiässä.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Lähes kaikki opettajat ovat huolissaan oppilaidensa keskittymiskyvyn ongelmista. Toimintakyvyn ongelmat tulisi hoitaa jo alakouluiässä.
Teksti:
Alisa Kaukio

Oppilashuollon työntekijöitä haluttaisiin lisäkouluttaa, mutta Suomen Fysioterapeutit ry:n, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n mukaan opettajien tueksi ja oppilaiden hyväksi pitäisi hyödyntää jo olemassa olevaa kuntoutuksen asiantuntijoiden osaamista.

Opettajien kokemuksia kartoittaneen kyselyn tulosten perusteella 85 prosenttia opettajista arvioi hyötyvänsä siitä, jos koulun arjessa olisi mukana toimintaterapeutti, joka voisi tukea esimerkiksi kirjoitustaidon ja osallisuuden edistämisessä.

Kyselyssä selvitettiin opettajien kokemuksia oppilaiden toimintakyvyn rajoituksista.

Lapsuuden rajoitteet ennustavat ongelmia myöhemmässä elämässä

Käytännössä kaikki vastanneet opettajat olivat huolissaan oppilaidensa keskittymiskyvyn ongelmista ja neljä viidestä oppilaiden ongelmista sosiaalisissa suhteissa.

”Fyysisen toimintakyvyn heikkous näkyy kyselymme mukaan opettajien arjessa. Nyt on punainen hetki puuttua ongelmaan – sekä inhimillisestä että kansantaloudellisesta näkökulmasta”, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen sanoo.

Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista liikkuu liian vähän. Lisäksi arjen toiminnat yksipuolistuvat videopelien ja sosiaalisen median aikana.

”Lapsena koetut, mihin tahansa toiminnan osa-alueeseen liittyvät rajoitteet, ennustavat myöhemmässä elämässä erilaisia ongelmia.”

Rajoitteet voivat liittyä itsestä huolehtimiseen, leikkiin tai kouluun ja vapaa-aikaan.

Toimintakyvyn este ilmenee jaksamattomuutena ja rauhattomuutena

Lapsen tai nuoren arkea hankaloittavia ja toimintaa rajoittavia tekijöitä voivat olla keskittymiskykyyn liittyvien ongelmien lisäksi muun muassa ajanhallinnan ongelmat, ylipaino tai jokin vamma.

Toimintakyvyn este voi ilmetä yleisenä jaksamattomuutena ja rauhattomuutena. Myöskin motivaatio liikuntaa kohtaan voi puuttua.

Lisäksi käsin kirjoittaminen voi olla työlästä ja kouluvälineiden kantaminen vaikeaa. Koulumatkojen omatoiminen kulkeminen tai yhteisiin peleihin osallistuminen välitunneilla ei välttämättä myöskään onnistu.

Kouluissa tarvitaan fysioterapeutteja

Riihimäellä koulun oppilaiden käytössä on fysioterapeutti, joka luo oppilaille yksilöllisiä harjoitusohjelmia ja tukee heitä fyysisen toimintakyvyn kohottamisessa.

Vastaavaa tarvetta olisi muissakin kunnissa.

”Fyysinen toimintakyky on alentunut jo melkein kolmanneksella 5.- ja 8. -luokkalaisista”, huomauttaa Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Jotta lapsista kasvaisi terveitä ja toimintakykyisiä aikuisia, olisi ongelmiin syytä puuttua ajoissa, sillä ongelmat eivät välttämättä näy voimakkaasti lapsen arjessa heti, vaan vasta myöhemmällä iällä.

Kun ongelmia hoidetaan jo alakouluiässä, oppii lapsi pitämään itseään osaavana toimijana.

X