Näin paljon kuukausirahaa saavat suomalaislapset ─ Rahasumma on isompi kuin lapsilla muissa Pohjoismaissa

Suomalaiset vanhemmat opettavat lapsilleen työntekoa, ruotsalaiset taas säästämistä. Ekonomistin mielestä suomalaislapsillekin pitäisi opettaa enemmän säästämistä.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Suomalaiset vanhemmat opettavat lapsilleen työntekoa, ruotsalaiset taas säästämistä. Ekonomistin mielestä suomalaislapsillekin pitäisi opettaa enemmän säästämistä.
Teksti:
Armi Kauppila

Suomessa lapset saavat vanhemmiltaan enemmän rahaa kuin muissa Pohjoismaissa. Asia selviää Danske Bankin tilaamasta ja YouGovin keräämästä tutkimuksesta, jossa asiasta kysyttiin lasten vanhemmilta.

Keskimäärin suomalainen 8─14-vuotias lapsi saa vanhemmiltaan 27,60 euroa kuukaudessa. Pohjoismaiden välisessä vertailussa seuraavaksi eniten rahaa saavat norjalaislapset. Heillä keskimääräinen kuukausiraha on yli kolme euroa vähemmän kuin Suomessa. Vähiten kuukausirahaa saavat ruotsalaislapset, joilla keskiarvo on alle 22 euroa kuussa.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 3 519 pohjoismaalaista vanhempaa, jotka vastasivat kyselyyn netissä YouGovin kuluttajapaneelissa.

Suomessa maksaminen alkaa myöhemmin

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mielestä on yllättävää, että Suomi on tässä asiassa ykkösenä, sillä ansiotasomme on muita Pohjoismaita alhaisempi.

”Asiaa selittää osittain se, että suomalaiset lapset alkavat saada keskimäärin viikkorahaa vasta lähes 10-vuotiaana, kun muissa Pohjoismaissa viikkorahaa aletaan maksaa aiemmin. Vanhemmille lapsille maksettavat kuukausirahat taas ovat keskimäärin suurempia kaikissa maissa”, Appelqvist sanoo.

Työn merkitys opetetaan varhain

Tutkimuksessa selvitettiin myös vanhempien syitä kuukausirahan maksamiseen, ja eroja löytyi erityisesti Suomen ja Ruotsin väliltä. Suomessa vanhemmat haluavat korostaa työnteon merkitystä ja Ruotsissa taas säästämistä. Suomalaisvanhemmista 58 prosenttia sanoi haluavansa opettaa lapsensa tekemään työtä saadakseen rahaa.

”Suomalaisille työnteon merkitys iskostetaan jo lapsena. Tämä on hyvä asia, mutta sen rinnalle toivoisi myös säästämisen ja sijoittamisen harjoittelemista”, Jukka Appelqvist sanoo.

Kaikista pohjoismaalaisista vanhemmista 13 prosenttia ei edellyttänyt lapsiltaan mitään vastineeksi kuukausirahasta. Suomalaisilla vanhemmilla tämä osuus oli 7 prosenttia.

X