Syökö hierarkia poliisin tehokkuutta? Monimutkaisempi toimintaympäristö myös muuttuu entistä nopeammin

Poliisitoiminnalla on edessään epäselvä tulevaisuus, minkä vuoksi poliisin strategisen johtamisen toimintatavat kaipaavat muutosta.

Jaa artikkeliLähetä vinkki

Poliisitoiminnalla on edessään epäselvä tulevaisuus, minkä vuoksi poliisin strategisen johtamisen toimintatavat kaipaavat muutosta.
(Päivitetty: )
Teksti:
Alisa Kaukio

Kauppatieteiden ja oikeustieteen maisteri Juha Vuorela toteaa väitöskirjassaan, että sekä poliisin toiminta- että ajattelutavat kaipaisivat muutosta.

Vuorela uskoo Suomen muuttuvan kymmenessä vuodessa nopeammin kuin edellisessä 100 vuodessa.

Poliisiorganisaation tavoite on, että Suomi olisi Euroopan turvallisin maa jo vuonna 2020, mihin kiihtyvä muutosnopeus tuo omat haasteensa.

Tilanteiden ennakoiminen on yhä vaikeampaa

Juha Vuorelan mukaan poliisin toimintaympäristö on entistä nopeammin muuttuva ja monimutkaisempi. Vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa ei hidas ja kankea byrokratia toimi.

Pitkät ja muodolliset suunnittelu- ja päätösketjut hidastavat päätöksentekoa. Myöskään poliisin perinteinen hierarkkinen johtamisrakenne ei tue nopeaa reagointia.

Poliisin ohjaus on perinteisen hierarkkista ylhäältä alaspäin suuntautuvaa, eli jokaisella toimijalla on yksi johtaja ja viime kädessä toiminnasta vastaa yksi henkilö.

Tavasta kankean tekee se, ettei työntekijöiltä silloin odoteta oma-aloitteisuutta tai itsenäisyyttä, vaan kuuliaisuutta esimiestään kohtaan.

Poliisipäälliköiden tehtävät ovat entistä strategisempia

Juha Vuorelan mukaan poliisipäälliköiden tehtävät ovat kuitenkin entistä strategisempia, mutta heidän asemansa johtajina on melko epäselvä.

”Säädöstasolla poliisipäällikön strategisen johtajan asema on kuitenkin määritelty varsin puutteellisesti.”

Johtamista voi tapahtua myös näkyvien valtarakenteiden ulkopuolella, mikä lisää epäselvyyksiä.

Toisaalta liian tarkkaan määritellyt suunnitelmat ja linjaukset voivat jopa heikentää poliisin toiminnan vaikuttavuutta.

”Nämä tekijät yhdessä ja erikseen vaikuttavat poliisipäällikön strategisen vapausasteen alaan ja käyttöön”, Juha Vuorela toteaa.

Nykyajan ongelmat eivät ratkea kankealla päätöksenteolla

Poliisitoiminnalta odotetaan sekä toiminnallista tehokkuutta että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuorelan mukaan se vaatii poliisiorganisaation johtamiselta strategioihin pohjautuvaa ammattimaisuutta.

Vuorelan mukaan kaikkiin poliisin kohtaamiin ongelmiin ei välttämättä ole löydettävissä lopullista ratkaisua lainkaan, mutta niidenkin kanssa niin poliisin kuin muidenkin julkisten organisaatioiden on kyettävä tulemaan toimeen.

Hän uskookin sellaisten ongelmien lisääntyvän, mitkä eivät ratkea pelkästään informaatiota keräämällä ja standardimaisia päätöksiä tekemällä.

X